Medlemskap

Personer med svensk anknytning och/eller intresse för klubbens verksamhet är välkomna som medlemmar. Du behöver alltså inte vara svenskfödd för att bli medlem. Du bör dock vara införstådd med att klubbens kommunikation, vid möten, i mejl och på webbsidan, sker på svenska. Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften och fylla i formuläret nedan. Om du redan är medlem och skall betala in ny årsavgift eller uppge ändrad mailadress, se längre ner på denna sida.

Medlemsavgift
Årsavgiften är 20 Euro/vuxen person (>18 år). Medlemskapet är personligt och avgiften gäller för verksamhetsåret som löper från och med 1 januari – 31 december.

 1. Är du redan medlem och inte har ändrat din mailadress betalar du in medlemsavgiften via banken. 
 2. Är du redan medlem men har ändrat din mailadress anmäl detta i formuläret nedan och betala medlemsavgiften via banken. 
 3.  Är du ny och vill gå med i Svenskklubben Malta anmäler Du dig via formuläret nedan och betalar medlemsavgiften via banken. Välkommen! 

Ange alltid vem/vilka inbetalningen gäller på inbetalningens anteckningsfält!

Genom att ansöka om medlemskap i Svenskklubben Malta accepterar du vår integritetspolicy.

Här kan du ta del av vår integritetspolicy:

KONTOINFORMATION

Kontohavare: Svenskklubben Malta
Banknamn: Bank of Valletta (BOV)
Bankadress: WG74+8J9, Tower Road, Sliema, Malta
Kontonummer: 4002068562-7
IBAN: MT12VALL22013000000040020685627
BIC: VALLMTMT

OBS!  Ange alltid vem/vilka inbetalningen gäller på inbetalningens anteckningsfält!

Från din svenska bank: Gör en SEPA-betalning, Europabetalning, till vårt konto på BOV. Använd IBAN och BIC. Märk inbetalningen med de för- och efternamn som betalningen gäller.

Från ditt konto hos BOV kan Du göra en bankintern överföring. Från andra maltesiska banker, är det oftast enklast och billigast att göra gör en SEPA-betalning, “Eurozone beneficiary”. Använd IBAN och BIC.

På vissa av BOVs bankkontor går det även att betala kontant.

  Ny medlemTidigare medlem

  * Datum för inbetalning av medlemsavgiften

  * Namn 1

  * e-postadress 1

  *Namn 2

  e-postadress 2