web analytics

Medlemskap

Personer med svensk anknytning och/eller intresse för klubbens verksamhet är välkomna som medlemmar. Du behöver alltså inte vara svenskfödd för att vara medlem. Men du bör vara införstådd med att klubbens kommunikation, i möten, mejl och på webbsidan, sker på svenska. Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften och fylla i formuläret nedan. Om du redan är medlem och skall betala in ny årsavgift, se längre ner på denna sida.

Medlemsavgift
avgiften är 15 Euro/vuxen person (>18 år) och är densamma oavsett när på året du blir medlem. Medlemsskapet är personligt och gäller för perioden 1 dec 2017 – 30 nov 2018.

1. Jag/vi är redan medlem/ar och har kvar den gamla mailadressen
Är du redan medlem idag och inte har ändrat din mailadress betalar du in till banken.
OBS VIKTIGT! att du anger vem/vilka inbetalningen gäller på bankens anteckningsfält!
 
2. Jag/vi är redan medlem/ar men har ändrat min mailadress
Är du redan idag medlem men har ändrat din mailadress anmäl dig i formuläret nedan och betala enligt kontoinformationen nedan.
 
3. Jag/vi vill bli medlem/ar
Är du NY och vill gå in i Svenskklubben Malta gå in på formuläret nedan och betala enligt kontoinformationen nedan. Välkommen!

Genom att ansöka om medlemskap i Svenskklubben Malta accepterar du vår integritetspolicy.

Här kan du ta del av vår integritetspolicy:

Ny medlemTidigare medlem

* Datum för inbetalning av medlemsavgiften

* Namn 1

* e-postadress 1

*Namn 2

e-postadress 2

KONTOINFORMATION

Kontohavare: Svenskklubben Malta
Banknamn: Bank of Valletta (BOV)
Bankadress: 12, Triq ix-Xatt ta’ Qui-Si-Sana, Sliema SLM 3112
Kontonummer: 4002068562-7
IBAN: MT12VALL22013000000040020685627
BIC: VALLMTMT

OBS! att det viktigaste är att du anger vem/vilka betalningen gäller!

Från din svenska bank: Gör en SEPA-betalning, Europabetalning, till vårt konto på BOV. Använd IBAN och BIC. Märk inbetalningen med de för- och efternamn som betalningen gäller.

Gör en SEPA-betalning, “Eurozone beneficiary”. Använd IBAN och BIC. Detta kostar 1 Euro.  Märk inbetalningen med de för- och efternamn som betalningen gäller. Gör inte en inrikesbetalning, den kostar 4 Euro.

Det går även bra att betala kontant på bankkontoret.

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA