Körkort

Regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta

Från den 1 december 2010 trädde nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort. De nya reglerna framgår av “Körkortsportalen” och “Nytt körkort från utlandet”!

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan således använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste du förnya körkortet. Om du då är permanent bosatt i ett land inom EES, bl.a. Maltas, ska körkortet bytas ut till ett körkort från det landet. Om du däremot är permanent bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet.
På Malta vänder man sig till nedanstående  avdelning och talar om sitt ärende, förnyelse av sitt körkort.

The Driver and Passenger Operator Licensing Unit
Floriana Malta, CMR02
Tel: (+356)2122 2203

Mera info går att få via “Information från Govenrnmet of Maltas ” hemsida, läs här!