Sveriges konsulat på Malta

Sveriges ambassadör till Malta är Andrés Jato. Han är baserad i Stockholm men besöker Malta regelbundet.

Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (KSU) på utrikesdepartementet i Stockholm stödjer med beredning av ärenden och handläggning av sakfrågor.

Det finns ett honorärkonsulat i Valletta.

Consulate of Sweden
19 Zachary street,
Valletta VLT 1133
Tel: 00356 25691790
Fax 00356 21234195
Email:  consulategeneral@gollcher.com

Generalkonsul: Karl M. Gollcher
Vice Generalkonsul: Mark F. Gollcher

Öppettider: Mån-Fre 9.00-12.00

Besökstid endast efter överenskommelse

Vad är ett konsulat?
Utdrag från svenska regeringskansliets hemsida: “För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti, Malta och Tunisien, sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm. De reser regelbundet till de länder där de är ackrediterade. Chefen för ett honorärkonsulat kallas för honorärkonsul och är en person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Han/hon får ingen lön från UD utan bara ersättning för utlägg som görs i tjänsten. Vissa honorärkonsulat kan utfärda provisoriska pass och lämna ut körkort. Många honorärkonsulat kan också lämna ut pass och körkort som utfärdats av någon annan myndighet. En honorärkonsul kan dessutom utfärda intyg samt levnadsattester för pensionärer (det vill säga bestyrka till Försäkringskassan att någon är vid liv).Vid ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade, avlidna eller efterforskningar kan ett honorärkonsulat hjälpa till, efter instruktion från och i samråd med den ansvariga svenska ambassaden. Ett honorärkonsulat kan kontakta myndigheterna på orten i olika rättsliga ärenden, men samråder alltid med ansvarig svensk ambassad.”

Uppdaterat 221105 Ulla Lagergren