Skola

Att gå i skola på Malta

Allmänt Maltesiskt skolundervisning liknar mycket det engelska systemet. Barnen har skoluniformer, årliga prov och så kallade O-levels och A-levels som slutexamination i högstadium och gymnasium.
Barnen börjar redan som treåringar i kindergarten. Även om undervisningen helt är inställd på lek och mys, så har barnen redan då en form av skoluniform. Kindergarten, som man kan jämföra med svenskt dagis, är frivilligt och erbjuds barn mellan tre och fem år. Skolplikt har man från fem års ålder och barnen går i skola från ca kl 8 – 14 varje dag. Detta kan dock variera en del från skola till skola.
Skolåret har tre terminer med ett långt sommarlov som varar från början av juli till slutet av september.

Läxor och betyg  Generellt sett har alla skolor mer läxor än i Sverige. Barnen får enklare  läxor redan vid fem års ålder. Från åtta års ålder har barnen dessutom årliga prov i skolan. De första åren är det främst prov i kärnämnena: engelska, matte och maltesiska. Successivt introduceras fler och fler ämnen. Proven hålls dels i början av februari samt i slutet av juni.
Skolor har även kvartssamtal två gånger per år. Vid 16 års ålder kämpar alla skolbarnen för sina O-levels, det slutgiltiga provet. Baserat på resultatet söker man sig sedan vidare till gymnasieskolor för att läsa A-levels.

Undervisning i maltesiska   Privatskolor har så gott som all undervisning på engelska. Detta gör att det kan vara besvärligt för nya, utländska barn att lära sig maltesiska. Undervisningen förutsätter att man har det språket med sig hemifrån, vilket förstås inte är normalfallet om man är inflyttad från Sverige. Maltesiska är obligatoriskt för maltesiska barn som vill läsa på universitetet på Malta. På privatskolorna medges dock att man väljer bort maltesiskan och de flesta skolor erbjuder något annat ämne som utfyllnad.

Religion     Malta är ett land med djup katolsk historia. Detta innebär att katolicismen är väldigt närvarande i de maltesiska skolorna, de internationella skolorna undantagna. I vissa privatskolor kan den som är av annan övertygelse även välja bort religionen och ersätta detta ämne med något annat.

Skolbuss     Alla skolor erbjuder skolbuss till och från skolan för en extra avgift. Den plockar upp barnen utanför hemmet.

Fyra typer av skolor

Statliga skolor:     Alla maltesiska barn har rätt till gratis undervisning, vilket erbjuds i statliga skolor. Varje by har en gemensam skola för pojkar och flickor.
Som EU-medborgare har svenskar rätt att gratis låta sina barn gå i statlig skola. Undervisning sker primärt på maltesiska men alla lärare kan bra engelska och hjälper utländska barn på engelska. Eftersom interaktion och lek är på både engelska och maltesiska lär sig utländska barn ofta båda språken.

Kyrkskolor:     Katolska kyrkan driver egna skolor som traditionellt är mycket uppskattade på Malta. De är uppdelade i separate pojk- och flickskolor. För att komma in på en kyrkskola, måste man delta i ett lotteri som hålls årligen.

Privata skolor:     Det finns ett tiotal privata skolor på Malta. De följer alla den maltesiska kursplanen. Undervisningen sker främst på engelska även om man har dagliga lektioner i maltesiska. De flesta skolor erbjuder alternativa aktiviteter för elever som inte vill delta i maltesiska. Skolorna är mycket positiva till utländska barn och många utlänningar väljer främst en maltesisk privatskola när de väljer skola.

Internationella skolor:     Det finns två internationella skolor på Malta, Verdala och QSI. Dessa avviker från andra skolor på flera olika sätt: andra skoltider, annat sommarlov, ingen obligatorisk maltesiska eller religion. Skolavgifterna är också klart högre, ca det dubbla mot maltesiska privatskolor.

Vilken skola skall jag välja?

Svårt att välja? Vi rekommenderar föräldrar att besöka några skolor först och sedan ställa sig i kö/välja vilken/vilka skolor de kan tänka sig för sina barn. Om du är ny i Svenskklubben Malta kan du alltid söka kontakt med föräldrar med barn i skolåldern för att ställa lite frågor.

Översikt av alla förskolor och skolor finns här.