Lite maltesiska

Något om det maltesiska språket
Maltesiska är ett Siculo-Arabiskt språk som utvecklades från ungefär 800 till 1100 efter Kristus på Malta och Sicilien. Det har försvunnit som eget språk från Sicilien men har utvecklats till den maltesiska som nu talas och skrivs på Malta.  I Maltesiska finns även influenser från sicilianska, italienska franska och på senare tid även från engelska.  Det sicilianska språket har å andra sidan inkluderat en hel del av de Siculo-Arabiska orden. Ett exempel är ordet zahar på maltesiska som på sicilianska heter zagera och betyder blomma eller blomstra. På arabiska heter det zahra.

 

 

 

 

 

Maltesiska är det enda semitiska språk som skrivs med latinska bokstäver och det enda semitiska språk som är officiellt i EU.

Något om det maltesiska alfabetet och uttal
Som alla noterar skrivs orden inte riktigt exakt med våra vanliga bokstäver. Det finns vissa som försetts med en punkt t ex c, g och z. De blir då ċ, ġ och ż Det förekommer ibland ett streck över h som skrivs Ħ, ħ. Punkterna och strecket som bokstäverna har får betydelse för uttalet. Dessutom finns ytterligare ett par ljud i alfabetet som skrivs som għ och ie.

C utan punkt uttalas som K. Ex muscat.

Ċ uttalas som ch i check. Ibland glöms punkten bort och då ska man av sammanhanget förstå att det är Ċ. Ja, ja….

G utan punkt uttalas som vårt svenska g t ex gåva.

Ġ däremot uttalas som vi på svenska säger j i början av ord men i slutet av ord är det tonlöst!

Gh Maltesiska har ett speciellt ljud i alfabetet som är sammansatt av två bokstäver nämligen għ. Kombinationen heter ajn och uttalas inte i början av ett ord t ex għasfur (fågel) uttalas ung. som assfor på svenska. I slutet av ord uttalas għ som djupt strupljud utan ton. Exempelvis i ordet dulliegħ som betyder vattenmelon.

H uttalas inte utom i slutet av ord och då på samma sätt som għ men lite kortare. Alltså ett kort strupljud utan att stämbanden ljuder.

Ie är också en egen bokstav i alfabetet som uttalas som långt i. Ex. Sliema uttalas Slima med långt i.

Q Uttalas som ett ö med en liten luftstöt.

U uttalas som o.

W uttalas som u. Ex San Ġwan uttalas san juann.

X uttalas som sch-ljud. Som i skyffla. Om det är dubbeltecknat skall det uttalas som ett långt sch-ljud. Ex Naxxar.

Z uttalas som ett icke tonande s.

Ż uttalas om ett tonande s.

Så här låter alfabetet på maltesiska: a, be, ċe, de, e, effe, ġe, ge, ajn, akka (h), ħe, i, ie, je, ke, elle, emme, enne, o, pe, qe, erre, esse, te, u, ve,we, exxe.

Referenser
Agius, D. A. (1996). Siculo Arabic. London: Kegan Paul International. ISBN 0-7103-0497-8.

Metcalfe, Alex (2003). Muslims and Christian in Norman Sicily. Arabic-speakers and the end of Islam. London and New York: Routledge. ISBN 0-7007-1685-8.

Johns, Jeremy (2002). Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Diwan. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-81692-0.

Översättning
Till iPhone och android finns appen  iTranslate som även har maltesiska som ett val.

Uttal
Om man vill höra hur ord uttalas kan man gå in på denna hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka gärna synpunkter och nytt innehåll och fler länkar till webredaktören
Skrivet av Berndt Stenlund 2013-04-19