Syfte

Klubbens målsättning och syfte är att:

  • Underlätta svenskars integrering i det maltesiska samhället
  • Främja kontakter mellan svenskar boende på Malta
  • Underbygga trygghet genom en svensk gemenskap
  • Organisera ett antal återkommande tillställningar som hör ihop med svenska traditioner.

Klubbens verksamhet bygger helt på frivilliga insatser och är beroende av medlemmar som är beredda att under en period ställa sina krafter till förfogande. I gengäld ger engagemang i klubben möjlighet till nya erfarenheter och värdefulla kontakter. Alla insatser är välkomna! Hör av dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på något sätt.