Certificate of Entitlement

Förnyelse av “Certificate of Entitlement”
“Certificate of Entitlement” (CoE) är en handling som ger en svensk pensionär, som är residence på Malta, rätt till sjukvård på Malta på samma premisser som malteserna. CoE ansöker man om på Malta på Entitlement Unit på St Lukes Hospital i G´Mangia.
Tag med ID-kort eller Pass samt intyget E121 (S1) som utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Det tar sedan någon vecka att får CoE hemskickat till Maltaadressen.

På intyget står när det ska förnyas. Tidigare ufärdade CoE har man behövt förnya varje år. CeO utfärdade efter 2014 behöver bara förnyas vart tredje år.
E121 (S1) från Försäkringskassan i Sverige behöver inte förnyas. Ministeriets exemplar av E121 (S1) arkiveras. För att förnya “Certificate of Entitlement” skall man skicka in sitt certifikat (senast en månad innan det går ut) till ministeriet, tillsammans med följande uppgifter:
1) Kopia av maltesiska ID-kortet
2) namn
3) adress Malta
4) telefon Malta
Ett nytt Certificate kommer med posten inom några veckor. Innan de skickar det nya Certificate kan de ev. ringa för att få adressen bekräftad. Det är alltså inte nödvändigt att personligen lämna in ny ansökan om nytt CoE.

Adress:
Entitlement Unit
Level Ground Floor
St Lukes Hospital
G´Mangia Hill
G´Mangia PTA 1010