Import och besiktning

Import av bil till Malta

Att ta med sin bil från annat EU-land när man flyttar till Malta följer inte de regler som normalt tillämpas inom EU. Om man är permanent boende på Malta måste man, inom 14 dagar från införsel av bilen, ha omregistrerat den till Malta-registrering. Om man påträffas med en utlandsregistrerad bil efter dessa 14 dagar, kan en avgift om 30 €/dag utkrävas.

Att importera sin bil till Malta medför normalt att en införselskatt samtidigt skall betalas, vilken baseras på bilens värde. Inom sex månader efter det att man blivit skriven på Malta(residence) har man dock möjlighet att slippa denna skatt, förutsatt att man ägt bilen i två år före inflyttning till Malta. Man måste då göra en ansökan ”Transfer of residence, Application for exemtion under article 19 cap. 368” (form VEH07).

Har man för avsikt att omregistrera bilen skall man, i samband med införseln, begära att få temporärt tillstånd att använda bilen under behandlingstiden för omregistrering till maltesiska plåtar. Handläggningstiden är mellan ett par veckor och sex månader. Ansökan om dispens från införselskatt
Dispensansökan inlämnas till ADT där man också hämtar anmälningsformuläret. ADT vidarebefordrar anmälan till Finansdepartementet som beslutar om undantag för införselbeskattning.
Efter det att man erhållit Finansdepartmentets beslut, kan omregistrering ske.

Anmälan om omregistrering till ADT
Följande måste göras för att omregistrering skall kunna göras:
• Besiktning av bilen motsvarande en besiktning på Bilprovningen i Sverige, VRT . Det finns flera sådana på Malta.
Notera: På Malta kräver de att man också kan se och skriva av motornummer. Det kan vara bra att ta reda på var ditt motornummer sitter.
• Teckna bilförsäkring.
• Besiktning av bilen på ADT.
När de tre stegen ovan är klara, ska man lämna in sin ansökan hos ADT tillsammans med dispensansökan. Man får då ett nytt registreringsbevis och sina nya maltesiska nummerplåtar. Man måste ha med sina gamla nummerplåtar. Dessa skall lämnas in samtidigt som de nya, maltesiska plåtarna lämnas ut.

Kostnader
Ungefärliga kostnader: Besiktning ADT 35 €, besiktning Bilprovning 20 €, registreringsskyltar 60 – 120 €, administrationsavgift till Finansdepartementet (dispensansökan) 300 €, administrationskostnad ADT 10 €, bilskatt – beroende på bil och bilens ålder. Allt detta skall betalas när nya skyltar och registreringsbevis erhålles.

Kontaktinformation ADT
Licensing and Testing Dirctorate, Malta Transport Authority, Hornsworks Ditch, Floriana, FRN-1221.
www.transport.gov.mt
Tel: +356 25 56 00 00