Sjukvård

Förnyelse av sjukvårdsintyg, här får du lite vägledning bl a över de blanketter du behöver.

Sjukvården på Malta är bra. Man kan läsa om hur sjukvården står sig gentemot andra europeiska länder på den återkommande undersökningen ”Euro Health Consumer Index” 

Sjukhusen är moderna. På Malta finns ett stort, allmänt, nybyggt sjukhus, Mater Dei och ett mindre på Gozo, Gozo General Hospital. Specialisterna på sjukhusen är utbildade främst i Storbritannien. Sjukhusen stöds av ett regionalt nätverk av hälsocenter eller vårdcentraler varav vissa är öppna dygnet runt. Det finns även privat vård på Malta. Förutom att det finns en hel del allmänpraktiserande läkare, så finns det två privata sjukhus; St Philips Hospital och St James Hospital. Det finns också ett antal små, privata kliniker.

Apotek Det är vanligt att det finns läkare knutna till apoteken. Viss mottagning sker här, så du kan alltid fråga på ett apotek om du har ett mindre sjukvårdsproblem. Det finns många apotek på Malta och de har öppet under normala butikstider.
På söndagar har vissa apotek öppet (du kan läsa i  ”Malta Times” vilka som har öppet) 09.00 – 12.30 (Malta) och 07.30 – 11.00 (Gozo).

Sjukvård för besökare Tillfälliga besökare på Malta (kortare tid än ett år) från EU- och EES-länder kan, om behov uppstår, nyttja den offentliga hälso- och sjukvården. Det europeiska sjukförsäkringskortet måste uppvisas samt en ID-handling. Maltas regering ansvarar däremot inte för behandling eller vård som ges av privat vårdgivare till EU-medborgare.

Sjukvård för boende – ej pensionär   Personer från EU-länder som är bosatta på Malta har rätt till kostnadsfri sjukvård (inom den allmänna vården) i enlighet med de rättigheter som bestäms av hälsoministeriet. För att omfattas av denna vård, måste man, om man arbetar på Malta, uppvisa bevis för att man betalar National Insurance tillsammans med giltigt ID-kort. Om man inte arbetar på Malta behövs ett s.k. European Health Insurance Card (E-111) från Sverige samt ID-kort.

Sjukvård för svensk pensionär bosatt på Malta
Som pensionär bosatt på Malta har man rätt till svensk sjukvård som vilken annan svensk som är bosatt i Sverige. Man behöver ett intyg som man får från Försäkringskassan i Sverige. Detta intyg, FK 5163 (001 L 005), berättigar till sjukvård , (även privat), tandvård (även privat) och läkemedel (vilket apotek som helst) med precis samma villkor som om man varit fortsatt bosatt i Sverige. Viktigt att uppvisa intyget före besöket hos vårdgivare eller apotek. På recept skall inte skrivas de sista fyra siffrorna och det är bäst om man får sina recept utskrivna och inte skickade elektroniskt eftersom apotekens datorsystem inte är anpassade för utlandsboende pensionärer.

Läkarbesök berättigar till frikort på vanligt sätt, men högkostnadsbeviset för läkemedel måste föras in manuellt på apoteket. (På Apoteksbolagets hemsida kan personalen gå in och läsa hur de ska göra, för övriga apotek är det oklart) Spara högkostnadsbevisen till nästa besök så kan apoteket skanna detta för att beräkna nästa bevis.

Man har alltså möjlighet att söka vård i vilket landsting man vill och hos vilken mottagning man vill eftersom man inte längre tillhör något specifikt landsting.

Tillgång till privat sjukvård     För den som bor på Malta och som önskar tillgång till den privata vården, kan det vara bra att ha en privat sjukförsäkring, om man inte vill betala hela kostnaden själv. Det finns flera olika sjukförsäkringsföretag på Malta, Elmo, Atlas m fl, som säljer sådana försäkringar (om man inte har en heltäckande försäkring utfärdad i annat land som gäller privat sjukvård i andra länder).

God handhygien viktigt  Den som söker vård på Malta bör tänka på att vara mycket noga med handhygienen och använda handsprit. Här finns, precis som i många andra länder, multiresistenta bakteriestammar, s.k. MRSA.

Mer information     Det finns bra information om Maltas sjuk- och tandvård på följande webbsidor:

https://alltommalta.com/bo-pa-malta/tandlakare-pa-malta