Pensionärer bosatta på Malta

Sjukvård för pensionärer som bor på Malta    

Genom att själv vara eller vara gift med en person som fyllt 61 år och tar ut hel eller del av den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten (dvs inkomstpension, tilläggspension, premiepension och i vissa fall garantipension)  men även sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan (förtidspension), har man möjlighet att ta del av det lands sjukvårdssystem som man flyttat till. Det räcker med att den ena maken uppbär pensionen
Läs mer om sjukvård för pensionärer bosatta på Malta här.