Vårens förparlament

ANMÄL DIG TILL VÅRENS FÖRPARLAMENT!

13 mars 2023

Egen erfarenhet som du vill dela med dig av eller bara intresserad av en viss fråga? Oavsett vilket är du varmt välkommen att delta på vårens förparlament som utgör upptakten till Utlandssvenskarnas parlament. 

Nu anordnar Svenskar i Världen ett flertal förparlament med syfte att ta tillvara på utlandssvenskarnas erfarenheter i viktiga frågor och diskutera olika lösningsförslag. 

Erfarenheterna och lösningsförslagen kommer att utgöra grunden för de resolutioner som ett antal arbetsgrupper ska ta fram på Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni. Svenskar i Världens påverkansarbete kommer under följande två år att i huvudsak baseras på dessa resolutioner. 

Medlem eller ej – alla är välkomna att delta på förparlamenten oavsett om du har egen erfarenhet som du vill dela med dig av, eller bara är intresserad av frågorna. 

Förparlamenten är digitala och du anmäler dig via länkarna nedan. Du kan med fördel delta på flera möten. Vid varje tillfälle finns också chans att lyfta fram nya frågor. 

Sprid gärna informationen vidare! 

Alla tider omnämns enligt svensk tid och har anpassats för att passa så många tidszoner som möjligt. 

E-röstning från utlandet + Särskild valkrets för utlandssvenskar (2 tillfällen) 
Datum: 20 mars 
Tid: 03:00-04:30 
Ordförande: Pernilla Hjelm Danielsson 
Anmäl dig och få möteslänken här.  

Datum: 25 mars  
Tid: 14:00-15:30  
Ordförande: Nils af Winklerfelt 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Svenskt medborgarskap efter 22 år + Personnummer istället för samordningsnummer (2 tillfällen) 
Datum: 20 mars 
Tid: 09:00-10:30  
Ordförande: Pernilla Hjelm Danielsson 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Datum: 27 mars 
Tid: 04:00-05:30  
Ordförande: Pernilla Hjelm Danielsson 
Anmäl dig och få möteslänken här.  

Utgallring ur SPAR och dess konsekvenser 
Datum: 21 mars 
Tid: 15:00-16:30 
Ordförande: Svenskar i Världen 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Borttagandet av garantipensionen 
Datum: 22 mars 
Tid: 10:00-11:30 
Ordförande: Svenskar i Världen 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Uppehållstillstånd för medföljande (2 tillfällen) 
Datum: 30 mars 
Tid: 04:00-05:30 
Ordförande: Jesper Albrekt 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Uppehållstillstånd för medföljande + Barns resebegränsningar i Kina 
Datum: 29 mars 
Tid: 13:00-14:30 
Ordförande: Per Linden och Erik Forsberg 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Utöka utlandsmyndigheter och befogenheter + Förenkla passhanteringen (2 tillfällen) 
Datum: 28 mars 
Tid: 19:00-20:30 
Ordförande: Anna Linka 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Datum: 30 mars 
Tid: 10:00-11:30 
Ordförande: Pernilla Hjelm Danielsson 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Förnyelse av svenskt körkort utomlands + Sänkning av SINK 
Datum: 22 mars 
Tid: 14:00-15:30 
Ordförande: Anders Hedman 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Sjukvårdsförsäkringar för Thailand 
Datum: 21 mars 
Tid: 10:00-11:30 
Ordförande: Sven Arne Hedell 
Anmäl dig och få möteslänken här. 

Här kan du läsa de resolutioner som togs fram under Utlandssvenskarnas parlament 2021.