Sveriges konsulat på Malta

Sveriges honorärkonsulat
19 Zachary street,
Valletta VLT 1133
Tel: 00356 25691790
Fax 00356 21234195
Email:  consulategeneral@gollcher.com

Generalkonsul: Karl M. Gollcher
Vice Generalkonsul: Mark F. Gollcher
Kanslist: Paul Mifsud Bonnici

Öppettider: Mån-Fre 9.00-12.00

Vad är ett konsulat?
Utdrag från svenska regeringskansliets hemsida: ”För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti, Malta och Tunisien, sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm. De reser regelbundet till de länder där de är ackrediterade. Chefen för ett honorärkonsulat kallas för honorärkonsul och är en person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Han/hon får ingen lön från UD utan bara ersättning för utlägg som görs i tjänsten. Vissa honorärkonsulat kan utfärda provisoriska pass och lämna ut körkort. Många honorärkonsulat kan också lämna ut pass och körkort som utfärdats av någon annan myndighet. En honorärkonsul kan dessutom utfärda intyg samt levnadsattester för pensionärer (det vill säga bestyrka till Försäkringskassan att någon är vid liv).Vid ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade, avlidna eller efterforskningar kan ett honorärkonsulat hjälpa till, efter instruktion från och i samråd med den ansvariga svenska ambassaden. Ett honorärkonsulat kan kontakta myndigheterna på orten i olika rättsliga ärenden, men samråder alltid med ansvarig svensk ambassad.”

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA