Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2020

Ordförande: Gabriella Arcidiacono
Kassör: Annika Stafren
Ledamot: Lena Dunham
Ledamot: Bengt Gunnarsson
Ledamot: Ulla Lagergren, webbansvarig
Ledamot, sekreterare: Birgitta Sköld
( info@svenskklubbenmalta.com )

Från vänster Bengt, Ulla, Lena, Gaby, Annika och Birgitta

Från vänster Bengt, Ulla, Lena, Gabriella, Annika och Birgitta

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA