Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2022

Ordförande: Eric von Rosen
Kassör: Rolf Thelin
Ledamot: Birgitta Sköld
Ledamot: Ulla Lagergren, webbansvarig
Ledamot, sekreterare: Per-Arne Blad
( info@svenskklubbenmalta.com )

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA