web analytics

Körkort

Regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta

Från den 1 december 2010 träder nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort. De nya reglerna framgår av Körkortsportalen.

Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer efter 1 december 2010 inte längre kunna få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i den stat som den sökande är permanent bosatt. Obs att körkortet därmed inte kommer att innehålla det svenska personnumret. Kontrollera att det blir samma omfattning som förut dvs att man får köra de olika fordonsslagen som man tidigare fick.

Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att den som söker om förnyelse är permanent bosatt i en stat utanför EES.

En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat.

Malta har motsvarande hemsida som den svenska körkortsportalen, Malta Transport Authority. Man informerar dock inte om de nya reglerna inom EU utan informationen vänder sig till malteser som skall förnya sitt körkort. För att komma in på sidan måste man vidare ha ett så kallat ”e-ID password” som man kan ansöka om enligt en given procedur.

Alternativt är att man vänder sig till nedanstående  avdelning och talar om sitt ärende, förnyelse av sitt körkort, samt att man även blir tvingad, förmodar jag, att informera om de nya reglerna inom EU.

Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
Floriana Malta, CMR02
Tel: (+356)80072309
Fax: (+356)21246970

Skrivet av Stig Nilsson

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA