KLUBBENS 10-ÅRS JUBILEUM

Fredagsölen på Fortizza den 8:e november 2019 blev inte en “traditionell fredagsöl”.
Det var med stor ära och nöje vi denna kväll firade klubbens 10 årsjubileum . Det blev en fin kväll för de ca 70 deltagande medlemmarna som trots kort varsel valde att närvara.
Bland dem fanns de flesta ordförandena genom tiderna som var och en gav en kort presentation av deras insatser för klubben. Mycket uppskattat!
Presentationen avslutades med att ordförande överräckte till dem en liten personlig gåva.
Kvällen fortsatte med mingel och mat, lotterier och förmåner från våra sponsorer samt avslutningsvis intogs den sedvanliga födelsedagstårtan!
Vi i styrelsen tackar alla närvarande för att ni med er närvaro förgyllde kvällen.
Vi vill också rikta vårt stora tack till kvällens sponsorer för deras generositet.

Styrelsen

Ordförande Gabriella Arcidiacono hälsar gästerna välkomna!

Ordföranden genom tiderna, från vänster: Patrik Alfvegren , Eric von Rosen, Berndt Stenlund och Gabriella Arcidiacono .
Saknas på fotot: Anders Färnqvist och Elsebeth Alfvegren .

Nuvarande styrelse, från vänster: Lena Dunham (Kassör), Rutger Petterson (Ledamot, webbansvarig), Bengt Gunnarsson (Ledamot), Birgitta Sköld (Sekreterare), Annika Stafren (Ledamot) och Gabriella Arcidiacono (Ordf)