web analytics

På gång!

Medlemsenkäten

För några månader sedan skickade styrelsen i Svenskklubben på Malta ut en medlemsenkät med frågor om vår verksamhet. Tack alla ni, som svarat med mängder av synpunkter och uppslag. Detta har givit oss bra information om hur ni tycker att verksamheten fungerar, och hur vi kan utveckla den.

Klubben lever av ditt engagemang i våra olika aktiviteter, men också av dina idéer och initiativ till nya aktiviteter. Vi inom styrelsen känner det som en viktig uppgift, att på alla sätt hjälpa till att genomföra dessa. Tveka inte att kontakta någon av oss.

Än en gång, tack för ditt engagemang. Låt oss gemensamt vidareutveckla klubben och våra aktiviteter på bästa sätt, till glädje för oss alla Maltasvenskar.

Styrelsen

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA