Finansklubben på Malta

Välkommen till Finansklubben på Malta!

Kallelse

Hej,Välkommen till årets sista Finansklubbsmöte (som vanligt på Paparazzi kl 12.30).På årets sista möte kan det vara värt att reflektera över den gångna terminen, dels allmänt om formerna för Finansklubben och dels om utformningen av aktietävlingen. Tänk gärna till lite i förväg. Förslagsvis luftar vi olika ideer på mötet, funderar över det sagda över vintern och fattar beslut i mars när vi startar upp igen.Aktietävlingen avslutas. Vinnande lag utses.Ta med tröja, prognosen är bister. Vi sitter sannolikt inne.På onsdagen den 8 dec har vi avslutningsmiddag som tidigare meddelats. Sista anmälningsdag (till Per-Arne) söndagen den 5 dec./Per-Arne
Hej Finansvänner!

Terminen lider mot sitt slut och det börjar bli dags att runda av verksamheten i Finansklubben för säsongen.
Du inbjuds till avslutningsmiddag med Finansklubben på Restaurang Zest, som är inhyst i Hotel Juliani vid Spinola Bay, onsdagen den 8 december. Basen i köket är asiatisk/peruansk men rätterna spänner över ett brett register så det går förhoppningsvis att hitta något för alla. Gå gärna in på hemsidan https://www.zestflavours.com/ och botanisera! Även hotellet har en del information på
Vi samlas kl 18 för en drink i baren på gatuplanet (happy our 18-20). Restaurangen ligger sedan en trappa upp.
Covidrestriktionerna tillåter max sex personer per bord. Borden kan ställas nära varandra. Personalen har lovat att ställa volymen i ljudanläggningen efter våra önskemål.
Vid middagen beställer och betalar var och en individuellt.
Alla i Finansklubben är välkomna, såväl tävlande som icke tävlande. Jag hoppas på god uppslutning! Vg anmäl ditt deltagande helst med vändande post, dock senast på söndag.
Välkomna!
/Per-Arne
God morgon Finansvänner!

I morgon far vi tillbaks till Malta efter två veckors vistelse i Sverige. Ni är åter välkomna till Finansklubbsmöte kommande tisdag den 30/11 kl 12.30 på Paparazzi.
Det kan vara på sin plats att vi jämför våra intryck av den gångna veckans turbulens i det politiska Sverige, samt uppdaterar oss i aktietävlingen. Beroende på vädret är det en öppen historia var vi sitter. Ta gärna med en tröja.
Tacksam om ni anmäler ert deltagande till mig.

Välkomna!

Per-Arne

————————–


Mötesanteckningar
Hej,Detta sista tisdagsmöte (7/12) för året inleddes med att vi diskuterade dels 1. Formerna för Finansklubben som helhet, dels 2. Upplägget av aktietävlingen.Följande synpunkter framkom (från båda diskussionerna):– Fördelningen av tyngdpunkt mellan ”allmän del” och aktietävlingen diskuterades. Framkom synpunkter på att den allmänna delen ska utgöra huvuddelen av verksamheten och aktietävlingen utgöra en mindre delmängd av helheten.–  Organiserad spårbarhet av utvecklingen i aktietävlingen är onödig. ”Vi måste kunna lita på varandra”. (Delrapportering ska dock självklart ske med jämna mellanrum).– En variant kan vara att organisera en sektorvis bevakning av näringslivet där olika personer skulle tilldelas/ta på sig ansvaret för att periodiskt rapportera intressanta händelser inom ”sin” sektor.– Eventuellt bör klubben byta namn. ”Finansklubben” kanske snävar in tanken onödigt mycket? (Vi diskuterar ju även andra spörsmål). Förslagsvis bör ändå namnet signalera en viss intellektuell ambition i klubben. Typ att diskutera samhällsfrågor, politiska skeenden, ekonomi etc.– En variant kan vara att släppa ambitionen att ha en aktietävling och enbart diskutera ”världsproblemen”. – En termin är för kort tävlingstid.Jag har försökt uttrycka mig så neutralt som möjligt. Det kan hända att en och annan tankefigur har fallit mellan stolarna (diskussionerna fördes vid två separata bord). Håll i så fall i den tanken till våren då ”utvecklingsarbetet” återupptas.Förslag framfördes att starta Finansklubbens verksamhet tisdagen den 15 februari i stället för i början på mars. Vid handuppräckning visade det sig att majoriteten är på ön i februari. Per-Arne prövar med att skicka en möteskallelse till sagda datum.För övrigt genomfördes Finansklubbens avslutningsmiddag igår kväll. Hedersbetygelser utdelades verbalt till det vinnande laget (Lag A; Magnus, Sten, Berndt och Gunnar). Vi blev elva vid de två borden. Mitt intryck är att deltagarna njöt av tillställningen och var nöjda med upplägget på Restaurang Zest.Nu blir det ”juluppehåll”!Vid pennan,Per-Arne
Hej,

Gårdagens möte 9 november innehöll en av Eric väl förberedd diskussionspunkt: ”Befolkningsutvecklingen som funktion av energieffektiviseringen”.
Ämnet befanns vara mycket intressant men samtidigt komplext. Befolkningsutvecklingen har ju t ex en stark koppling till klimatfrågan. Beslutades att en fördjupande diskussion tas upp vid ett senare tillfälle efter det att deltagarna fått tillfälle att se videon

https://www.youtube.com/watch?v=Jz75yScqPpQ

samt bifogade underlag

Aktietävlingen rullar vidare. Grupp A (Magnus, Gunnar, Sten och Berndt) har ånyo utökat sin ledning, upp 26 procent sedan start. Gruppens aktieinnehav utgörs nu av Intellego Technologies, Nikola Corp, Episurf B, Int. Petroleum Corp, Lundin Energy, Enquest PLC, Garo, Fortum Oyj, Embracer Group B, Wallenius Wilhelmsen, Betsson B, Aegir Bio samt Ocugen Inc.

Grupp B (Anders, Kenneth, Peter och Per-Arne) har halkat efter och ligger nu på minus 6 procent sedan start. Gruppens aktieinnehav utgörs nu av Diamyd Medical, Veg of Lund, British Petroleum, Ryanair, Balard Power, Plug Power, Opticept Technologies samt Secits Holding.

Det blir nu uppehåll i Finansklubben i två veckor. För att hålla ”tävlingsglöden” levande föreslår jag att administratörerna i varje grupp skickar ut en uppdaterad lägesbild till de tävlande vid de två måndagar som uppehållet gäller.

Nästa möte är tisdagen den 30 november. Avslut på aktietävlingen är den 7 december. Avslutningsmiddag onsdagen den  8 december.
Hej,

Vid gårdagens möte  26/10  (sju deltagare) diskuterades möjliga konsekvenser av olika möjliga utfall av det kommande klimatmötet COP26 i Glasgow. Per-Arne presenterade tre scenarier där tyngdpunkten låg på ekonomiska perspektiv. Ett försök till sammanfattning är att de flesta trodde inte att Glasgowmötet kommer att avsätta särskilt djupt avtryck i ekonomiskt hänseende.

I aktietävlingen har Lag A (Magnus, Sten, Berndt S och Gunnar) dragit ifrån Lag B (Kenneth, Anders, Peter och Per-Arne) ytterligare sedan förra gången. Lag A 19 procent upp, Lag B 6.6 procent ned.

Lag A har en aktivare placeringsstrategi med hela penningpåsen placerad, fördelat på elva företag (Intello Technologies, EnQuest PLC, Ocugen Inc, Lundin Energy, Nikola Corp, Garo, International Petroleum Corp, Wallenius Wilhelmsen, Betsson B, Fortum Oyj, Embracer Group B). Lag B är mer avvaktande och har den ena hälften i kontanter och den andra hälften fördelat på två aktier (Diamyd Medicals och Veg of Lund).

——

Dagens möte (19/10)  följde den utmejslade strukturen att under lunchen diskutera ”världsproblemen” för att sedan till kaffet omgruppera till tävlingsmode. Till dagens allmänna diskussion bidrog Michael föredömligt genom att spela in inte mindre än tre olika ämnen: 1. ”Grålistningen av Malta av Financial Action Task Force (FATF)-konsekvenser? 2. Börsintroduceringen av Volvo Cars- möjligheter? samt 3. Fraktptiserna skenar globalt – konsekvenser? Någon sammanfattning av diskussionen blev inte av, vilket får tillskrivas Per-Arnes tillkortakommande. Ambitionen finns dock där och förhoppningsvis följs Michaels initiativ av fler.

Aktietävlingen är i full sving. Grupp A har tagit en observerbar ledning, upp med ett par procent samtidigt som Grupp B halkat ner på minus drygt tolv procent. Grupp A har investerat allt medan Grupp B fortfarande väljer att avvakta och ha 500’ i kontanter.
Redovisningen av läget kan fortfarande vässas. Beslöts att administratörerna i respektive grupp skickar ut resultat för gruppen till samtliga åtta tävlande varje måndag kväll. Det ger övriga deltagare rimlig tid att kontrollera siffrorna, både sina egna och andras.
För övrigt har nu samtliga i serveringspersonalen på Paparazzi tagit två vaccinsprutor mot Covid enligt restaurangchefen.
/Per-Arne

————————

Aktietävlingen är nu igång!

Grupp A (Magnus, Sten, Berndt och Gunnar) köper aktier enligt bifogad fil.

Grupp B (Anders, Peter, Kenneth och Per-Arne) köper Veg of Lund AB (VOLAB) för 250’ till aktiekursen 35.40 SEK (dvs 7062 aktier) samt Diamyd Medicals för 250’ till aktiekursen 25.20 SEK (dvs 9920 aktier). 500’ behålls i kontanter.

Motiven för valet av respektive aktie redovisades. Ett delsyfte med tävlingen är ju att sprida information till de närvarande om nya intressanta aktier. Denna del kan utvecklas ytterligare.

Grupp B tar som synes större hänsyn till den befarade sättningen på marknaden och förhåller sig lite avvaktande.

Tyvärr hade inte Grupp A uppfattat att man får ligga med kontanter om man vill. En snabb titt på kursutvecklingen från måndag till tisdag (igår) på Grupp A:s aktier ger dock vid handen en samlad värdeökning så ingen skada skedd. Grupp A kan sälja och lägga sig med kontanter med vinst nu om de vill.

Grupp B:s redovisningsformer (liksom utformningen av tävlingen) är fortfarande på utvecklingsstadiet (vilket på intet vis ska tolkas som att det påverkar utgången av tävlingen!). Jag vill därför vänta ytterligare med att sända ut reviderat regelverk för tävlingen (men det kommer!).

Jag uppmanar respektive grupp att nagelfara motståndarnas siffror vilket ju är (och har varit) tävlingsupplägget eftersom ingen rutinmässig ”central” uppföljning sker.

…och som alltid: må bästa lag vinna!

Kenneth och Magnus fick tillbaka sin innefrusna anmälningsavgift (20 euro). Återstår Gunnar, Bengt och Owe.

/Per-Arne

Hej,
Vid dagens möte (5/10)  formerades aktietävlingen. Två tävlande grupper bildades genom lottning:
Grupp A: Gunnar, Magnus, Berndt och Sten
Grupp B: Peter, Kenneth, Anders och Per-Arne

Ett antal beslut fattades som får anses förändra aktietävlingen radikalt. Förändringarna är av den arten att de skulle kunna locka tillbaka de som tidigare genom åren ”hoppat av” aktietävlingen pga att den varit för uppstyrd och inte efterliknat hur aktiehandel går till i verkligheten.
Vad sägs om följande förändringar:
– Det är Avanzas verktyg för sammanställning och redovisning av data som ska användas.
– Antal aktier som varje tävlande grupp kan välja går från tidigare fyra till oändligt många. (Inom ramen för Avanzas utbud. Det är dock fortfarande enbart aktier som får köpas, inga derivat eller dylikt).
– Marknaden där man kan köpa aktier går från Sverige till World Wide (inom ramen för utbudet hos Avanza).
– Antal tillfällen att sälja/köpa aktier går från ett tillfälle var fjortonde dag (och enbart vid sittande möte) till i teorin oändligt många (eller så många man orkar med) löpande över tiden på och mellan mötena.
– Redovisning av resultatläget går från var fjortonde dag till varje vecka.
– Anmälningsavgiften på 20 euro slopas, både för tävlande och icke tävlande. Kenneth, Gunnar, Bengt, Magnus samt Owe har betalat 20 euro sedan tidigare innan tävlingen frös inne pga pandemin. Per-Arne återbetalar.
– Var och en betalar för sig vid den avslutande middagen i december. Tidigare bjöd det förlorande laget som bekant det vinnande laget på middagen. På förslag begränsas nu ovationerna till att förlorarna får kyssa vinnarnas signetring som ett tecken på respekt!
I övrigt gäller det nuvarande regelverket.
Med reservation för att jag missförstått något i beslutsprocessen är det detta som gäller tills annat sägs. Tacksam för påpekande om något blivit fel. Ett uppdaterat regelverk kommer efter nästa möte.
Om någon ytterligare vill tävla går det bra. Vederbörande lottas in i befintliga grupper eller också bildas en ny grupp beroende på antalet nytillkomna.
Grupperna ska nu inom sig utse en som redovisar läget vid mötena framöver samt bestämma vilka aktier de vill satsa på initialt, till nästa möte. Startpunkten för tävlingen är måndagen den 10 oktober och det är den dagens slutkurs som gäller för tävlingen. En miljon fiktiva kronor att spendera per grupp gäller fortfarande.
Slutligen vill jag påminna om att av lätt insedda skäl så kommer det nya tävlingsupplägget att kräva en om möjligt ännu högre grad av både pedagogisk förmåga och ”moralisk ryggrad” hos deltagarna, då (som vanligt) ingen uppföljning eller löpande registrering sker ”centralt” utan detta ansvar vilar på respektive tävlande grupp.
Fördelen, eller förhoppningen med det nya tävlingsupplägget är att ny kunskap kan se dagens ljus hos deltagarna i högre grad än tidigare.
Hej,
Vid det inledande mötet i tisdags infann sig sju personer. En av mötespunkterna var ”funderingar kring upplägg av aktietävling” och det kunde spåras ett spirande intresse för en sådan aktivitet.
För att få lite skjuts på verksamheten föreslår jag att de som är intresserade av att delta i en aktietävling formerar sig i tävlande grupper vid nästa mötestillfälle nu på tisdag den 5 okt (på Paparazzi kl 12.30). Förslagsvis tre personer per grupp som lottas vid sittande bord. De som vill vara med och tävla men inte kan delta vid nästa möte anmäler sitt intresse till mig via mail så lottas ni in i de formerade grupperna. Vid mötet därpå anmäler respektive grupp vilka aktier man vill satsa på (fyra aktier per grupp). 
Det sedan tidigare beslutade regelverket för aktietävlingen bifogas nedan. Vg läs och inkom gärna med ändringsförslag. (Jag kommer själv att ta upp några förslag till ändringar).
Liksom tidigare år är Finansklubben öppen också för de som inte vill tävla men som ändå ser ett värde i att träffas.
Vg anmäl ert mötesdeltagande till mig. Fortfarande max 6 pers/bord (t.o.m. 9 oktober) och mask på från entre’n till bord samt vid betalning.

Verksamheten i Finansklubben består dels av en aktietävling (endast fiktiva pengar) och dels av diskussioner angående dagsaktuella händelser med särskild bäring på aktiemarknaden. Klubben är aktiv från början på mars till slutet av november med ett sommaruppehåll. Vi träffas normalt en gång i veckan, helst utomhus. För närvarande håller vi till på Restaurant Paparazzi på Manoel Island. Vi träffas där varje tisdag kl 12.30. Mötena inleds med lunch innan vi kommer in på tävlingsmomentet och diskussioner.

Nya medlemmar välkomnas. Som medlem kan du välja mellan att vara med och tävla aktivt eller vara med ändå utom tävlan (om du t.ex endast är på ön sporadiskt). Om du ska tävla så är sista anmälningsdag 10 mars 2020. Medlemsavgiften är 20 euro/år oavsett om du tävlar eller inte. Av praktiska skäl så är antalet nya medlemmar begränsat till fem för 2020. Vill du veta mer, kontakta Per-Arne Blad, administratör för Finansklubben, via mail, per-arne.blad@hotmail.com,
(per-arne.blad@hotmail.com) eller mobil 77663341.

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA