Finansklubben på Malta

Välkommen  till Finansklubben!

Nästa möte: Tisdag  27 februari 2024,  info 

Finansklubben (Light)

Vi samlas på tisdagar kl 12.30 på restaurang Paparazzi. Där intager vi en lunch med kaffe. Syftet är social samvaro med spontana diskussioner om aktuella samhällsfrågor eller andra frågor som är av intresse för maltasvenskarna. Finansklubben bedrivs tills vidare i en förenklad ”Lightversion” utan aktietävling eller andra förberedelser från administratören. Det är naturligtvis fritt fram för deltagarna att i förväg tänka ut något intressant ämne och ta upp det till diskussion under mötet. Alternativt mailar ni ämnet till undertecknad några dagar innan mötet så tar jag med det i kallelsen.

Välkomna!

Per-Arne Blad
Administratör
Per-arne.blad@hotmail.com”

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA