Finansklubben 27 februari

Hej kamrater,

Inför senaste mötet annonserade jag att Nans anförande skulle ställas in pga dåligt väder mm. Det visade sig att vädret blev bra och att tolv personer dök upp. Vi beslöt därför att Nan skulle hålla sitt anförande. Jag förstår att en del personer som stannade hemma gärna skulle velat lyssna på Nan. Nu blev det som det blev och jag får ta ansvaret för det.

Hur som helst så blev det en lyckad tillställning med mycket frågor och diskussioner. Tack Nan!

En del ideer om hur ämnet kan följas upp har jag också antecknat. Det kanske blir ett ”kapitel 2” inom ämnesområdet så småningom?

Per-Arnes medskickade tolkning av Skatteverkets nya definition på ”stadigvarande vistelse” diskuterades åter eftersom det fanns behov av ett klargörande av hur de nya föreslagna reglerna skulle tolkas.

Skatteverkets förslag till definition:

Dnr 8-2647698; Stadigvarande vistelse – en definition. Utkom 2023-11-27.

https://www.skatteverket.se/download/18.7da1d2e118be03f8e4f10c2/1701165776935/Stadigvarande%20vistelse%20–%20en%20definition.pdf

Konsensus nåddes om följande sammanfattande tolkning:

Förslaget innebär att stadigvarande vistelse definieras som vistelse som under ett kalenderår omfattar fler än 160 vistelsedagar, eller fler än 120 vistelsedagar om antalet vistelsedagar även under det närmast föregående året översteg 120. 

Nästa tisdag den 27 februari kommer vår nygamle maltesersvensk Lars Björkenor att tala om Palestina.

Vg anmäl er närvaro till mig i förväg.

/Per-Arne

🧜‍♂️

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA