Trafikolycka

Trafikolycka
Om du råkar ut för en olycka i trafiken Var förberedd! Det underlättar. Vi har fått hjälp av Kurt Jonsson med nedanstående information. Läs den och skriv gärna ut kortversionen (PDF längst ned) så är du förberedd, om en olycka inträffar. Malta skiljer sig från andra länder när det gäller hur man hanterar olyckssituationer i trafiken. Hanteringen är beroende på olyckans art. Man skiljer på (a) olyckor med personskador, (b) olyckor med skadade fordon och (c) ”köolyckor” dvs när man blir påkörd/kör på bakifrån/framifrån s.k. “bumper to bumper” kollision. (a) För olyckor med personskador gäller att tillkalla polis. Telefonnumret till ambulans, polis och brandkår är 112. Du har nog redan detta nummer inlagt i mobiltelefonen.

Polis ska också tillkallas vid kollisioner som orsakat skador på statlig egendom t.ex. om ett militärfordon skadats. Detsamma gäller om ett statligt fordon orsakar en skada (b) För alla andra olyckor med undantag av ”köolyckor” tillkallas Traffic Warden. Det är därför viktigt att ha telefonnumret till Traffic Warden tillgängligt i bilen. Man ringer dem (inte polisen) när något inträffar. Det är inte så dumt att lägga in numret 2132 0202 i din mobiltelefon.

Regeln är att de inblandade fordonen (också vid enklare olyckor) lämnas utan att flyttas och att Traffic Warden tillkallas för att upprätta en rapport som vidarebefordras direkt till de inblandades försäkringsbolag. Var beredd på lång väntetid. (Det kan tydligen ibland ta timmar innan Traffic Warden anländer). (c) För ”köolyckor” dvs när man blir påkörd/kör på rakt bakifrån/framifrån s.k. “bumper to bumper” kollision förväntas du att ha blanketten ”Statement of Facts on a Front-to-Rear Collision” tillgänglig i bilen. Denna blankett fylls i gemensamt och signeras av båda förarna av de inblandade fordonen. Skulle fler än två fordon vara inblandade I en s.k. seriekrock så använder man flera blanketter. Självkopierande blankettset (så att de två inblandade förarna får varsin identiskt ifylld kopia) får du från ditt försäkringsbolag. Du kan också se hur blanketten ser ut här. Blanketten har utarbetats av MSA dvs Maltas standardiseringsmyndighet och den är gemensam för försäkringsbolagen.

Vid en ”köolycka” med personskador tillkallas givetvis polis, men det riktigt knepiga kan uppstå när man ska övertyga ansvarigt försäkringsbolag om man upptäckt att någon fått en nackskada (s.k. whiplash-skada) en tid efter olyckan utan att detta upptäcktes före skadeanmälan sker.
Bra att veta om en olycka inträffar
Här följer några generella råd lånade från Atlas Insurance Malta: Tänk på att INTE:
• Ta på dig skulden
• Skylla på den andra parten
• Argumentera. Håll dig lugn!
• Flytta fordonen förrän den lokala Traffic Warden har kontrollerat detaljerna (såvida det inte är en ”köolycka” dvs inkörning rakt bak- eller framifrån, ”bumper to bumper”.
Viktigt att tänka på INNAN olyckan inträffar:
• Ha alltid en blankett för att rapportera s.k. ”köolycka” (påkörning bakifrån)
• Ha tillgång till Traffic Wardens telefonnummer
• Se till att ha bilens dokumentation tillgänglig i din bil
• Ha penna och papper i bilen
• Ha alltid med dig körkort och om du har, ditt maltesiska ID-kort.
Viktigt att tänka på när en olycka inträffat:
• Om det inte är en ”köolycka” eller en olycka med personskador, så ring alltid Traffic Warden – UTAN att flytta de inblandade bilarna.
• Ta bilder – om du har en kamera med dig! (Det kan vara bra att träna på att använda kameran i mobiltelefonen innan du behöver den för detta).
• Anteckna följande information för tredje part eller för de personer som är inblandade I olyckan:
• Namn, adress och telefonnummer samt
• Körkortsnummer och ID-kortsnummer
• Bilens registreringsnummer
• Försäkringsbolag, typ av försäkring och försäkringsnummer
• Anteckna eventuella vittnens namn, adress och telefonnummer, även passagerarnas.
• Gör en skiss som beskriver olyckan och notera fakta för olyckstillfället, t ex:
• Väderförhållanden
• Vägmarkeringar, trafikskyltar, bromsspår etc.
• Strålkastare på eller ej på båda bilarna?
• Meddela försäkringsbolaget snarast, helst samma dag. Om olyckan inträffar på en helg, kontakta försäkringsbolaget direkt på måndag morgon.

Lägg in i din telefon: Traffic Warden 2132 0202

Det också värt att notera att du behöver kontakta ditt försäkringsbolag om du planerar att ta bilen utomlands.

För utskrift:

”Statement of Facts on a Front-to-Rear Collision”  (PDF)