Nu börjar kampen om sommarens turister. Malta erbjuder en semesterkassa som lockbete.

Det låter nästan för bra för att vara sant, men faktum är att den charmiga semesterön och pyttelandet i Europa nu vill locka till sig turister genom att erbjuda en semesterkassa.

Många kanske tänker på extremt låga skatter när Malta kommer på tal. Men det är också ett semesterparadis vid Medelhavet med vita stränder, sol och värme.

Nu har Maltas hotell, berättar SvD, kommit på att de vill ligga i framkant när ekonomin tar fart igen efter pandemin. Därför erbjuds turister som väljer att resa till Malta en semesterkassa på motsvarande uppemot 2 000 kronor om de stannar minst två nätter.

Den som stannar längre får ytterligare motsvarande 500 kronor och ju fler stjärnor hotellet har, desto mer pengar får turisterna som checkar in, skriver Svenska Dagbladet.

Och ännu mer pengar får de turister som beger sig till den intilliggande ön Gozo, då väntar ytterligare 10 procent extra i semesterkassan, framgår det.

Malta hoppas på konkurrensfördel

”Systemet syftar till att sätta Maltas hotell i en mycket konkurrenskraftig position när den internationella turismen startar om”, säger Clayton Bartolo, Maltas turismminister, i ett uttalande som tidningen hänvisar till.

Maltas turism dök med 20 procent under pandemiåret 2020. Året innan besöktes det lilla landet av 2,7 miljoner turister.

I dag uppges Malta vara det land i Europa som vaccinerat flest invånare och restriktionerna börjar nu sakta men säkert lyftas. Den 1 juni är tanken att landet ska öppna sina gränser igen, det vill säga för alla som kan visa intyg på att de vaccinerat sig tio dagar före inresan. Och då väntar alltså en fin present i form av reskassa som betalas både av Maltas myndighet för turism och hotellen.

Forbes, som SvD hänvisar till, uppger att notan för det hela väntas bli motsvarande 34,5 miljoner kronor och Malta hoppas genom detta locka 35 000 turister, utöver andra turister från olika researrangörer.

Källa Svenska Dagbladet 210425

Projektet i Kiboga-Uganda

Vi arbetar och stödjer två projekt i det torra och fattiga området Kiboga.

Det första vi startade med var ett agroforestry projekt och därefter stödjer vi en ny skola.

Kiboga ligger 130 kilometer eller 2,5 timmar med bil, nordväst från huvudstaden Kampala.

Projektets grundtanke är att ge människor, primärt kvinnor och barn, hjälp till självhjälp och ge förutsättningar till byborna att själva kunna arbeta sig bort från fattigdomen.

Att genom bättre kunskap kunna utveckla och ta vara på vad jorden har att erbjuda är en grundpelare.

I samband med uppstarten var det väldigt många frågor som måste lösas. Många av dem hade vi stort stöd genom att Sweduga redan varit i Uganda och hanterat liknande frågor och problem.

All finansiering har skett genom privata sponsorer och total investering så här långt ligger på strax över 400 000 kronor.

Våra två aktiviteter så här långt är:

Agroforestry.

Agroforestry (AF) syftar på ett naturligt baserat jordbrukssystem, som integrerar träd och buskar, tillsammans med grödor och/eller djurskötsel.
Detta anses ge mer välmående odlingsmark, ger skugga som skyddar mot uttorkning och skapar förutsättningar för långsiktigt större skördar. Andra effekter är att tillgången till ved säkras. Ofta planteras fruktträd som ger ett välkommet vitamintillskott och möjliggör för familjer att sälja det som inte behövs till det egna hushållet.

Projektet började med att Harriet Lubega donerar 8000 kvm mark avsedd för AF verksamhet.  Marken har Harriet tidigare köpt av sin syster Dorothy Kirabo, som äger ett större landområde i Kiboga. 

Därefter anställde vi en platschef för projektet. Det är Charity Oliver som fått ansvaret att starta upp och driva projektet, under ledning av en svensk styrgrupp.

Dorothy till vänster och vår platschef Charity i mitten. Till höger Sis. Grace, en vän till Dorothy

Arbetet började med att röja upp marken från sly, buskvegetation och ett stort antal termitstackar. Hela 42 stycken!  

Därefter markbearbetades marken och gödslades. Området stängslades in och parallellt med detta arbete startade projektet upp med att gräva den viktiga brunnen. 

Utbildning är grunden för all utveckling. Ytterligare en hörnpelare i projekten är utbildning.

Vår platschef Charity startade upp sin första kurs i AF i början av 2019. Utbildnings materialet är framtaget av VI Skogen och översatt till Luganda.

Det var 18 kvinnor från närområdet, som med stort intresse gick igenom denna kurs, med examen åtta månader senare. Kvinnorna bidrog med att hjälpa till att sköta projektets odlingar.

Charity till vänster, tillsammans med några av de stolta kursdeltagarna som just tagit sin examen

Det som främst odlas inom AF verksamheten är sötpotatis, vanlig potatis, cassava, majs, jordnötter, kål, paprika och tomater. Träd som planteras är mest matooke (gröna bananer), mango och avokado.

Nästa AF kurs som var planerad att starta i början av 2020, blev tyvärr blivit inställd pga. Corona pandemin. Odlingarna pågår glädjande nog som tidigare, men med viss begränsning. 


Jorden i Kiboga är mager och torr. Men får den näring (gödsel) och vatten frodas växtligheten.

Från att ett makoote träd planterats, tar det ungefär ett år tills det går att ta den första skörden.

För vissa grödor går det att få upp till tre skördar per år.  Om befolkningen lär sig och skaffar förutsättningar för ett effektivt jordbruk skulle ingen behöva svälta.

Vattenförsörjning och bevattningssystem är helt avgörande för att få något att växa. De flesta kvinnor och barn lägger en stor del av sin arbetsdag på att hämta hem vatten.

Utan vatten är det meningslöst att starta ett AF projekt. Att få fram vatten blev ett prioriterat område. Därför var vi väldigt glada när vi fick en sponsor till en ny brunn.

När det kom vatten i brunnen blev glädjen stor och projektet kunde sätta fart på riktigt.

Brunnen invigs av Anna Göransdotter den 16:e januari 2019. Närmst står hennes pappa Göran Nilsson, som sponsrat brunnen.  Nedan provsmakar Göran vattnet under överinseende av Charity.

Brunnen är handgrävd och är 60 meter djup. Säkerheten var viktig under arbetets gång.

Längre upp på området har det byggts ett pumphus, där pumpen och generatorn är placerad.

På taket av pumphuset står en plast tank som rymmer 10 000 liter vatten.

Skolan

Den skola som fanns i Kiboga var allt annat än bra. Lokalerna var i alla avseenden ytterst bristfälliga, skolmaterial saknades i stor utsträckning och givetvis fanns inget vatten. 

När man ser detta, så är det inte konstigt att man frågar sig, kan jag hjälpa till på något sätt?

 Den gamla skolans klassrum och skolbyggnad.

 

                             

De två skolbyggnaderna. Träbyggnaden har tyvärr angripits av termiter och måste byggas om i sten.

                     

Dorothy Kirabo hade en dröm att att få driva en ny skola i Kiboga. Nu är hon på väg att förverkliga sin dröm. Efter långa och segslitna förhandlingar, har Dortohy köpt loss den gamla skolan och donerat mark för att bygga upp en ny skola. Nu finns det två skolbyggnader och en toalett. 

De två skolbyggnaderna. Träbyggnaden till höger har tyvärr angripits av termiter och måste byggas om i sten.

Undervisning pågår, enkelt men funktionellt.

Skolan invigdes i början av oktober 2019. Barnen började i skolan i februari. Sedan kom Corona pandemin med alla dess restriktioner. Detta innebar att skolan stängdes ner i slutet av mars 2020 och ingen vet när den kommer att öppna igen. Skolan hade 97 inskrivna barn.

Under våren/sommaren har all verksamhet inte legat nere. Tack vare sponsorerna Cecilia och Bengt Hörberg, samt Volvo utvecklingshjälp har ytterligare en brunn iordningställts. Med hjälp av slagruta hittades platsen för borrhålet och det byggdes även upp ett pumphus, samt en solcellsanläggning som driver pump och generator. Arbetet har varit lyckosamt och borrhålet ger omkring 7 000 liter vatten per dygn. Skolans behov av vatten är därmed säkrat och även AF verksamheten kommer att gynnas av det överskott av vatten som inte skolan behöver.

Det överskott av energi som kommer från solpanelerna, är tänkt att användas för skolans verksamhet.

De två skolbyggnaderna. Träbyggnaden till höger har tyvärr angripits av termiter och måste byggas om i sten.b

Borrning för att hitta vatten pågår

              

Moderna solpaneler ska driva generatorn

               

Under Corona pandemin har 2 000 kvm av AF verksamhetens totalt 8 000 kvm avsatts för skolans verksamhet. Första skörden av potatis kommer att ske i början på 2021. Tanken är att det kommer bli som ett stort trädgårdsland, där barnen integreras in i AF utbildningen.

Nu hoppas vi precis som alla andra, att Corona pandemin klingar av och vi skall gå tillbaka till det normala. Det är lagt en bra grund för att förbättra livet för befolkningen i Kiboga.                     Nu vill vi bara arbeta vidare.

                                            Visioner                                                                                  

 Vi arbetar med öppenhet och alla som känner engagemang skall kunna ta del av detta spännande projekt, på distans, via nyhetsbrev eller på plats i Kiboga.

All verksamhet bedrivs ideellt, med hjälp av privata sponsorer.

Hjälpbehovet är mycket stort inom alla områden. Balansen med att ta ut kurs/skolavgifter och samtidigt inte utesluta de som har mycket knappa resurser är en utmaning.  Budgeten måste gå ihop för oss alla.

Det första som gäller nu är att underhålla allt som vi byggt upp. Nästa steg efter att restriktionerna släppt, är att starta upp AF verksamheten och skolan. Detta kommer ta stora resurser i anspråk, även om stora grundinvesteringar är gjorda.

Sedan hoppas vi på att utveckla utbildningsverksamheten med kurser i familjeekonomi, grundläggande hälsovård och micro finansieringsprojekt.

I en mer långsiktig vision kan vi se området växa fram till ett socialt centrum. Där det finns en hälsoklinik, skolan används även för kvällskurser, att det finns en idrottsplats mm.

Utbildningen hoppas vi kunna utveckla till att även erbjuda yrkesutbildning. Det skulle kunna handla om jord- och skogskunskap, biodling, service, ekonomi mm.

Kibogaprojekten är sedan 16:e december 2018 en del av Sweduga och verksamheten startade upp på riktigt i början av 2019.Du som läser detta förstår att alla bidrag är värdefulla. Pengar, varor och engagemang behövs. Hör av Dig till någon av oss, så skall vi berätta mer om hur Du kan bli en viktig del av projektet.Bidragsgivare ange namn och email i samband med inbetalning.

Tack på förhand!

Harriet Lubega 0704-611304            *     

Eric Berggren-Lindberg 0703-792802
Bengt Hörberg 0768 -337733                 *        

Bengt Gunnarsson 0768-001983

 BG 5309-2359           IBAN: SE7980000821720032463184       BIC: SWEDSESS  

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA