Vandring torsdag 21 januari 2021

Torsdagsvandring Manoel Island,

Manoel Island
– Hette en gång Bishop Island
– Under flera århundraden har ön inrymt sjukhus för karantän- och pesthantering
– Fästningen byggdes början 1700-talet under Stormästaren Antonio Manoel
– In i själva fästningen kommer vi inte, då den är bokad för filminspelning* till 5 febr.
– Duck Village vid brofästet, en frivillig fågelverksamhet som lever på donationer
– MIDI byggkonsortiet bakom Tignè, har storslagna planer för Manoel Island
– Manoel Island Yacht Yard, stort välrenommerat varv för större fritidsbåtar

Och så här blev vandringen i tossdass

Själva vandringen kom att belysas och värmas av vår underbara januarisol, vilket i vanlig ordning lade grunden för en mycket glad stämning hos de drygt 10 själar, som anslutit. Vi gjorde under vandringen en avstickare in mot nuvarande entrén in till fästningen, som ligger mitt på ön, bara för att konstatera att det var stängt pga filminspelning*, vilket vi redan visste. Annars var det enkel vandring medurs och på asfalt, utom längst ut på udden, där det var klippigt. Där ute leder en stor, bred trappa upp till fästningen, med följande inskrift ovanför portalen:

För många är det i dessa tider obegripligt vilket budskapet är, men att det är på latin kan man ju ana, då det ser så ut och latin var vanligt bland de lärde på den tiden. Förr uttryckte man sig kanske dessutom annorlunda och mer värdigt, vilket försvårar en googling. Då jag givetvis inte kan latin – utöver vad jag lärt mig genom att läsa Asterix och när jag konfronterat läkare – har jag fått tacksam hjälp av Peter Lazar, som tagit fram följande förslag:

”Till värde och skydd för staden och för en ökning av republikens säkerhet anlade Manoel de Vilhena, vid altaret dekorerad stormästare, denna befästningsanläggning och dess beväpnade skydd, som ställdes till förfogande år 1726.”

Då denna portaltext återfinns på öns udde, ut mot havet, kan man kanske gissa sig till att denna pampiga del av fästningen också en gång var dess huvudentré? Sett från färjeläget i Valletta, ger den verkligen det intrycket.

Starkt påverkade av detta, blev trappan även platsen för vår covidsäkert utspridda fika. Där kunde vi lättjefullt åse hur seglarungdomar trakterade sina Laserbåtar och kapsejsade som dom ville, i den byiga vinden på 3 – 5 m/s och 16 gradiga vattnet. 

Textruta:  Manoel de Valena [1663 – 1736] var för övrigt portugis av kunglig börd, omtyckt av malteserna och anlade utöver fortet på Manoel Island, även Floriana, Manoel Theatre och stod för renoveringen av Mdina. Är man nyfiken på hur han såg ut, så står han staty på Pope John XXIII Square i Floriana – var det nu ligger 😊.

För att fortsätta vår vandring tillbaka från udden, går det inte att gå vidare utmed vattnet, längs de imponerande yachterna på södra sidan, utan därifrån blev det en asfalterad väg upp och förbi vad som förmodligen är de sista resterna av öns sjukhusverksamhet, som lades ned på 1970 – talet. 

Ön är ju inte stor, så strax var vi tillbaka vid brofästet, där cafét Paparazzi ligger och naturligt blev sista anhalten och avrundningen av denna 3vliga vandringen.

*Filminspelningen avser en TV-serie av Apple TV+, som heter Foundation, skriven av Isaac Asimov. Inspelningen har pågått i fyra månader på Malta och beräknas under den tiden ha spenderat tio miljoner Euro. Serien beräknas börja sändas hösten 2021. Intresserade googlar för mer info.

Vid pennan,

All Off

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA