Information from the consulate.

—————————————————————

Samantha Pearson spearson@gollcher.com

”Can you please advise the Swedish Nationals that wish to vote at the Swedish Consulate with the below:

1.      Valid passport or i.d.

2.      Voting Card

3.       Inside the premises to wear a mask and sanitisation of hands

4.       Dates of voting: 24th and 25th of August from 0900hrs to 1pm

Should the Swedes receive voting material by post, which should have been received by the 28th of July, they can vote by post and should reach the Swedish Election Authority by the 10th of September.

The votes sent by post should be posted from outside Sweden

Thanks/Best Regards

Samantha Pearson”

————————————————————-

“Kan du meddela de svenska medborgare som vill rösta på svenska konsulatet följande:

1. Giltigt pass eller i.d.

2. Röstkort

3. Inne i lokalerna för att bära en mask och hygienisering av händer

4. Datum för omröstning: 24:e och 25:e augusti från 09:00 till 13:00

Skulle svenskarna få röstmaterial per post, som skulle ha kommit in senast den 28:e juli, kan de poströsta och det bör vara Valmyndigheten tillhanda senast den 10:e september.

De röster som skickas per post bör postas utanför Sverige

Tack och vänliga hälsningar

Samantha Pearson”

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA