finansklubben 19 oktober

Här kallelse till Finansklubbens möte. Som vanligt håller vi till på Paparazzi och startar med lunch kl 12.30. Aktietävlingen är igång men även icke tävlande är välkomna. 
Mötet utgör den första uppföljningen i aktietävlingen. Respektive grupp (Grupp A: Magnus, Sten, Berndt och Gunnar, Grupp B: Anders, Peter, Kenneth och Per-Arne) redovisar vilka affärer man gjort under veckan samt hur det har gått för inköpta aktier. Rimligen är det intressant att redovisa per aktie, ävensom det samlade resultatet.
Vi inleder med lunch i blandad sittning för att sedan till kaffet dela upp oss efter behov, varefter redovisning sker i aktietävlingen.
Vg anmäl ditt deltagande till mig så att jag kan boka bord.

Välkomna!
/Per-Arne

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA