Inför riksdagsvalet

Inför Riksdagsvalet den 11 september kan det vara bra att gå in på Valmyndighetens, respektive skattemyndighetens hemsidor för att stå kvar i röstlängden. 

Du som är svensk medborgare och bor utomlands får rösta i det svenska riksdagsvalet och i valet till Europaparlamentet. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen och någon gång varit folkbokförd i Sverige. 

Du står med i den svenska röstlängden i tio år från den dag du flyttade från Sverige. Om du efter tio år vill stå kvar i röstlängden även nästkommande tio år, måste du anmäla det. Anmälan till röstlängden sker även när du anmäler ny adress i utlandet. 

Anmälan ska vara skriftlig på blankett SKV 7842 och ha kommit in till Skatteverket senast 30 dagar före valdagen

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen. 

En lämplig PDF-läsare t.ex. Adobe Acrobat Reader DC, som är gratis kan laddas ner här; Adobe Acrobat Reader DC-hämtning | Kostnadsfri PDF-läsare för Windows, Mac OS, Android. 

Ytterligare information om folkbokföring och adress i utlandet finns på Skatteverkets Webbplats http://www.skatteverket.se. Har du frågor ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567567 (inom Sverige) eller +46 8 564 851 60 (från utlandet). Mer information om val och rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats www.val.se. 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA