Verksamhetsberättelse 2017

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

Svenskklubben Malta hade i december 2017 cirka 190 medlemmar och i mars 2018 cirka 190 betalande medlemmar.

Styrelsen har under året bestått av Birgitta Sköld (sekreterare), Susanne König (web master), Annika Stafrén, Bengt Gunnarsson, Peter Lazar (kassör), Anders Färnqvist (ordförande) samt Gabriella Arcidiacono t.o.m juni och Rutger Petterson adjungerad sedan oktober 2017.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten och många andra planeringsmöten med mindre grupper samt mailkontakter.

Klubbens fyra återkommande arrangemang

Verksamhetsåret inleddes med att Lucia firades den 13 december 2016 i The Villa i Balluta Bay med luciatåg bestående av hela 35 barn. Festen hade över 90 deltagare och många fler hade velat komma. Restaurangen hade liksom föregående år tillagat en svensk julmiddag med bland annat julskinka, Janssons frestelse, sillsallad, gravad lax och köttbullar och mycket annat gott. Ett lotteri genomfördes med fyra stora julkorgar som klubben inköpt för tillfället.

De 5 april höll klubbens sitt årsmöte på Malta Chamber of Commerce. Ett 70-tal medlemmar var närvarande. Efter årsmötet med avtackningar och nyval presenterade Danske Bank sin syn på ekonomi och placeringar. Kvällens avslutades med utsökt buffé gjord av Susanne König med dotter.

Den 7 juni högtidlighölls Sveriges nationaldag på Marsa Sports Field. Detta kombinerades med skolavslutning för svenska skolan. Programmet bestod av sång, tal av Peter Lazar samt grillning. Datumet var valt för att det är maltesisk ledig dag just den dagen. Hela 150 personer deltog vilket var många fler än tidigare nationaldagsfirande.

Den 16 november arrangerades årets höstevent med 40 deltagare. Festen ägde rum på Stella Maris Band Club i Sliema. Efter maten förgylldes festen av hängiven karaokesång framförd av svenskklubbens medlemmar.

Övrig verksamhet

Angela och Jörgen Stenberg samt Matti och Eva Taipale arrangerade ett mycket uppskattat valborgsmässofirande i Mellieha den 30 april. Cirka 70 personer deltog. Programmet bestod av besök på Tunara-museet, lekar på stranden samt middag med god mat och musikunderhållning

Handelsbanken arrangerade ett informationsmöte med positiv respons på Hilton Portomaso den 7 november.

Den 15 november arrangerades en uppskattad vinprovning på Fortizza under sakkunnig ledning av Munskänken Magnus Wicén. Drygt 40 deltagare lyssnade och smakade.

Varje fredag klockan 18 träffas medlemmar och besökare på Fortizza för fredagsöl. Detta och vandringarna är de mest lättillgängliga av våra aktiviteter.

Vandringar har genomförts på hela Malta med huvudinriktning på kustnära vandringar i naturen. Malta erbjuder vacker natur med många dalgångar och strålande vackra utsiktsplatser. Ansvaret för vandringarna växlar mellan medlemmarna i klubben.

Riddarmiddagarna har samordnats av Matti Taipale och Maltösernas av Birgitta Sköld. Ansvaret att vara värd och värdinna har växlat mellan medlemmarna.

De många golfarna har spelat i stort sett varje vecka under året, Därutöver har de haft mästerskap och även gjort en golfresa till Cypern och en till Spanien. Golfarna leds av Lissi och Rolf Tomasson.

Bokklubbarna som träffas i genomsnitt 8 gånger per år leds av Mona Gredenhag, Elisabeth Örbäck, Anneli Blad och Berndt Stenlund.

Finansklubben under ledning av Ragnar Vikström har träffats varje tisdag och diskuterat allmän ekonomi samt aktieplaceringar. De har även genomfört tävling i aktieplacering för att öka spänningen. Vid sista träffen för året avtackades Ragnar för sitt mycket goda arbete.

Sanningssökarna är en diskussionsklubb med inriktning på att försöka förstå vad som händer i världen, politiskt, ekonomiskt och kulturellt under ledning av Per-Arne Blad.

Ekonomi

Ekonomin i klubben är fortsatt god. Eget kapital var vid verksamhetsårets slut ca 11 000 €.

Händelser efter verksamhetsårets slut

Lucia firades den 9 december 2017 i The Villa i Balluta Bay med stort luciatåg. Hela 160 personer deltog i luciamottagningen och drygt 90 personer åt svenskt julbord efter luciatåget.

Framtiden

Även fortsättningsvis planeras arrangemang för Nationaldagen och Lucia samt höstevent. 2018 års nationaldagsfirande kommer att arrangeras på Malta Sports Club. Datumet är bestämt till den 7 juni. Datum för Lucia är bestämt till lördagen den 8 december 2018.

Malta den 20 mars 2018

Anders Färnqvist          Peter Lazar                       Birgitta Sköld
Ordförande                   Kassör

Susanne König             Bengt Gunnarsson            Annika Stafrén

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA