web analytics

Välgörenhet

Det finns många organisationer och institutioner på Malta som drivs med knappa eller inga statliga medel alls utan endast med hjälp av insamlade medel och frivilliga insatser. Här finns barnhem, fritidshem, pojkhem, stöd för unga, hjälp till handikappade och utvecklingsstörda samt många andra verksamheter som utför viktiga insatser i det maltesiska samhället. I Svenskklubben finns det flera som är engagerade på något sätt i att hjälpa till, antingen genom att samla in pengar eller genom att jobba som volontärer. Utställningen Carpe Diem Art var ett projekt i klubben som genomfördes i syfte att samla pengar till välgörenhet, till Puttinu Cares. Till exempel finns följande välgörenhetsorganisationer:

Inspire – en NGO (Non Governmental Organiszation), kanske Maltas största, som hjälper barn och vuxna med funktionshinder.

Puttinu Cares – hjälper maltesiska familjer som har ett barn med cancer.

Richmond Foundation –hjälper psykiskt sjuka barn och vuxna på Malta.

Många, många fler finns. Framförallt står kyrkan på Malta för mycket välgörenhet. En sammanställning, dock ej komplett, över Maltas välgörenhetsorganisationer finns här.

Exempel på aktiviteter inom området välgörenhet inom klubben:

Konstutställning, Carpe Diem Art, till förmån för Puttinu Cares.

Studiebesök på Inspire

Vill du bli volontär på Inspire?

Inspire, Stiftelsen för integration, har etablerats genom sammanslagning av två ledande frivilligorganisationer som båda verkar inom handikappområdet på Malta; Eden Foundation och Razzett tal-Hbiberija. Det nybildade Inspire har till uppgift att hjälpa över 1000 barn och vuxna med inlärningssvårigheter och fysiska funktionshinder via fem center på Malta och Gozo.

Tjänsterna och programmen ska möta pedagogiska, terapeutiska, sociala och rekreativa behov hos personerna som erbjuds hjälp. Visionen är att bidra till fullständig integration av personer med funktionshinder så att de kan fungera i samhälle och skola. Genom utbudet av tjänster, varav de flesta är gratis eller nära nog gratis, strävar Inspire efter att förstå individens behov och öka deltagande och livskvalitet hos varje person med funktionshinder.

Inspire får visst ekonomiskt stöd av staten men är i övrigt beroende av bidrag, donationer, volontärsarbete och intäkter från tjänster man säljer.
Inspire söker ständigt nya volontärer, antingen för regelbundna arbetsinsatser på något av deras center eller för kunskapsöverföring. Områden inom organisationen där man tacksamt tar emot hjälp är:
· Konst & hantverk
· Terapeutisk ridning på hästarna som tillhör centret
· Multisensorisk träning
· Vuxenprogram – att förbereda unga vuxna med intellektuella funktionshinder så de kan få    sysselsättning
· STEP – träningsprogram för barn med autism
· STAR – träningsprogram för barn med rörelsehinder
· Insamlingsevenemang

Huvudsakligen sker arbetet måndag till fredag ​​med undantag för insamlingsevenemang.

Är du intresserad?
Kontakta Danjela Falzon via e-mejl: daniela.falzon@inspire.org.mt eller telefon 2163 6526 (ext 14).

För mer information – se Inspires webbsida.

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA