web analytics

Val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige 2019.

Nedan uppdaterad information om vad som gäller i EU-valet för oss Svenskar boende på Malta.

Informationen nedan citerad från svar i frågan vi erhållit av:

Paul Mifsud Bonnici, kanslist. 
Consulate General of Sweden 19,  Zachary Street, Valletta
VLT 1133  Malta

”Swedes who are living in Malta permanently receive a voting card by post if they are registered with the Election Authority in Sweden.  Swedes can check with the Election Authority in Sweden if they can receive the voting card in Malta.  However don´t know if there is enough time to do this.

If Swedes do not have the card they can still vote and still  have to present their passport when voting.”  

Frågor om detta besvaras av Paul via:

Telr: +356 2569 1790 elr 
E-post: pmifsudbonnici@gollcher.com

Ytterligare information om valet nedan:

Röstmottagning i Malta

Röstmottagningen äger rum på Sveriges konsulat i Valletta på adress 19, Zachary Street.

Tisdag 14 maj kl. 9.00-12.30
Onsdag 15 maj kl. 9.00-12.30

Röstmottagning kommer INTE arrangeras på valdagen den 26 maj 2019.

Mer information om valet

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens webbplats.

Brevrösta

Du kan även förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet. Brevrösten gör du i ordning själv och postar från utlandet tidigast den 11 april 2019. Brevrösten får inte postas från Sverige och skall ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För att brevrösta måste man ha särskilt brevröstningsmaterial som skickas till alla utlandssvenskar som är anmälda till röstlängden. Anmälan görs på Skatteverkets hemsida i god tid innan valet så att materialet kommer fram i tid. Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Om du inte erhåller brev med röstningsmaterial kan du hämta detta på konsulatet i Valetta.


Noteras bör att Svenskklubben Maltas Styrelse inte tar ansvar för ovan erhållen information!

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA