Till dig som vill rösta i årets riksdagsval

  • En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.
  • Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.
  • Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmäl dig till röstlängden

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten ”Ny adress/röstlängd för utvandrad” och skicka in den till Skatteverket.

Blankett anmälan till röstlängden på Skatteverkets webbplats

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA