Regelverk

Finansklubben – regelverk för 2020

Allmänt

Finansklubben avser vara aktiv med möten från början av mars till slutet på maj samt slutet på september till slutet av november

I förhållande till föregående Finansklubb så är inriktningen generellt en lägre ambitionsnivå (ingen dator) samt ökad tonvikt på det sociala.

Det är inget tvång för de deltagande att tillhöra en grupp eller att tävla.

Mötestid för Finansklubben är tisdagar kl. 12.30. Mötesplats är tills vidare restaurang Paparazzi. En stående bordsbokning finns och om inget annat sägs så är det möte. En kallelse utgår några dagar före mötet.

Tävlingsregler

 • Tävlingstiden är från början på mars till slutet av november. Vinnande grupp blir bjuden på middag av de övriga tävlande. I mån av tillgång och försörjning kommer även det tidigare så uppskattade Happy Hour-konceptet att tillämpas.
 • Tävlande grupper formeras genom lottning vid tävlingens början i mars.
 • Fyra personer per grupp som normal utgångspunkt. Minsta möjliga antal personer som kan bilda en grupp är två. En grupp kan även fyllas på med fler personer än fyra. Varje grupp förfogar dock alltid över fyra aktieslag, se nedan.
 • Fyra aktier per grupp, dvs en aktie var i normalfallet. Var och en följer och ansvarar för informationen om ”sin” aktie. Det slutliga valet av de fyra aktierna i varje grupp sker genom majoritetsbeslut i gruppen (eftersom tävlingen sker gruppvis och inte individuellt).
 • 1 miljon fiktiva svenska kronor per grupp, dvs 250ʼ per aktieslag som startkapital vid tävlingens början.
 • Aktier får köpas och säljas vid vartannat mötestillfälle dvs var fjortonde dag från och med tävlingsstarten som annonseras i början på mars. Köp/sälj av aktier får endast ske på möte och ska delges övriga deltagare på mötet. Köparen förväntas ge en kort presentation om den nyinköpta aktien. Köp/sälj-kurs är den senaste kursen vid börsens stängning på mötesdagen.
 • Gruppen utser en person inom sig som vid behov sammanställer gruppens resultat för presentation på möte. Varje grupp och dess medlemmar kommer att bli ombedda att med jämna intervall redovisa:
  Sista betalkurs dagen före mötesdagen samt total ändring i procent för respektive aktie, samt total ändring i procent för gruppen. Om något hänt som påverkat aktiekursen är det naturligtvis intressant att nämna det. Ingen löpande skriftlig central uppföljning kommer att ske utan det ansvarar grupperna själva för.
 • Gruppmedlemmarna uppmanas att kommunicera med varandra mellan mötena så att det om  möjligt alltid finns någon representant för respektive grupp närvarande på mötena som kan ge en redovisning för gruppen.
 • Man får bara handla i svenska aktieslag på Nasdaq eller First North.
 • Eventuella utdelningar tillföres kassan och får användas att köpa för vid nästa ordinarie omsättningstilfälle (dvs maj eller oktober).
 • Teckningsrätt skall utnyttjas av ägaren oavsett tidpunkt.

Övrigt:

 • Som en extra krydda vid våra träffar uppmuntras alla att vid något tillfälle berätta sin ”livshistoria” och det må vara från sina erfarenheter från näringslivet eller överhuvudtaget något man vill dela med den övriga gruppen.
 • Alla uppmuntras också till att ordna studiebesök
 • Nya medlemmar välkomnas. Av praktiska skäl så begränsas antalet nytillkomna till fem för år 2020.
 • Anmälningsavgiften i Finansklubben är 20 Euro per år. Gäller för både tävlande och icke tävlande. Betalas i samband med att Finansklubben startar sin verksamhet i början på mars. 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA