Glimtar från Årsmötet 2022

Efter två års Zoom-möten kunde vi äntligen samlas. Vi träffades på Cavalieri Art Hotel i St Julians där ca 60 medlemmar deltog.

VP Bank gästade oss med en uppskattad föreläsning och större delen av den sittande styrelsen avtackades och den nya välkomnades.

Tekniken kring årsmötet måste fungera
”Gamla” ordförande avtackas och nya träder fram
Gaby tackar avgående styrelsemedlemmar
Lena förser oss med detaljerna kring kvällen.

Efter mötet åt vi en gemensam middag där Desi Campell underhöll oss med sin fina stämma. Han lockade upp till dans och stämningen var på topp. Vin och öl från den fria baren kanske gjorde sitt till.

Desi Campell