web analytics

framflyttat årsmöte

Bästa medlem i Svenskklubben på Malta.

Under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet gällande verksamhetsåret dec. 2018 – nov. 2019, till ett i framtiden obestämt datum.

Styrelsens förhoppning är att kunna hålla årsmötet så snart restriktionerna släpper och det är lämpligt utifrån ett medlemsperspektiv. 
Situationen är som Ni alla vet mycket oviss och vi får hålla oss till den då rådande verklighet som gäller här på Malta.

Styrelsens beslut grundar sig på Riksidrottsförbundets rekommendationer.

Se nedan text som är hämtad från Riksidrottsförbundets hemsida ”frågor och svar”:

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Styrelsen i Svenskklubben hoppas kunna återkomma till Dig, så snart vi har ytterligare information att ge, i detta extraordinära läge.

Ta väl hand om dig, dina nära och kära.

Hälsningar

Styrelsen Svenskklubben Malta

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA