web analytics

ÅRSMÖTE FÖR TIDEN 1/12 -18 TILL 30/11 -19

Bästa medlem i Svenskklubben Malta

Styrelsen i Svenskklubben Malta fattade 2020-04-07 beslutet att ställa in årsmötet som skulle ägt rum 2020-04-23 pga av den Coronapandemi som utbrutit.

Vid styrelsemöte den 2020-06-29 har styrelsen i Svenskklubben Malta, tagit beslut att flytta fram årsmötet, till slutet av oktober. Anledningen är oron för spridningen av coronaviruset, trots vissa möteslättnader här på Malta. Vi har  alla ett ansvar att inte sprida smittan vidare. Många av våra medlemmar och förtroendevalda ingår även i riskgrupper, som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser därför, att det är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga i nuvarande läge.

Nytt datum för årsmötet är beslutat till 2020-10-22, då vi hoppas att situationen normaliserats. Plats meddelas i samband med den kallelse som kommer att mailas personligen till respektive medlem senast den 20 augusti.

Vår förhoppning är givetvis också, att så många av klubbens medlemmar som möjligt kan delta i årsmötet. Ytterligare anledning är också att vår uppskattade sponsor VP bank tackat ja till att närvara personligen i oktober.

Hälsningar

Styrelsen Svenskklubben Malta

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA