Verksamhetsberättelse 2016

logga

 

 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

 

In memoriam

Med stor sorg vill vi meddela att vår tidigare ordförande och nuvarande styrelsemedlem sedan många år Elsebeth Alfvegren avlidit den 27 februari i sviterna av en hjärnblödning. Elsebeth har varit en stöttepelare i styrelsearbetet och hon har tagit hand om och tränat barnen inför Luciatåget under många år. Vi saknar henne mycket.

*

Svenskklubben Malta har 170 betalande medlemmar.

Styrelsen har under året bestått av Gabriella Arcidiacono, Elsebeth Alfvegren, Susanne König (web master), Magnus Bergek (sekreterare), Peter Lazar (kassör) och Berndt Stenlund (ordförande).

Vi har under året haft åtta styrelsemöten och många andra planeringsmöten med mindre grupper och många mailkontakter i långa trådar.

Våra återkommande arrangemang

Klubbens traditionella satsningar under året har varit de två festligheterna i samband med nationaldagen och Lucia. Den 6 juni högtidlighölls Sveriges nationaldag på motorseglaren Hera. Det var en mycket trevlig tur med strandhugg i Blå lagunen och senare på Gozo. Vi var ett 30-tal glada svenskar och vi fick vara med om lite dramatik när eld utbröt ombord efter ankringen i Blå Lagunen. En liten del av maten brann upp men branden släcktes ganska snart. Den mat som var kvar var dock utsökt och stämningen hög när vi alla litet senare sjöng svenska vårsånger i en vik på Gozo.

Vi firade Lucia den 13 december i The Villa i Balluta Bay med luciatåg under ledning av Maria Rinaldo. Hela 35 barn var med och sjöng. Stor succe´. Festen hade över 90 deltagare och många fler hade velat komma. Restaurangen hade liksom föregående år tillagat en fin svensk julmiddag med bland annat julskinka, Janssons frestelse, sillsallad, gravad lax och köttbullar och mycket annat gott. Vi hade även ett lotteri med fyra stora julkorgar som klubben inköpt för tillfället. Till festen var premiärministern Joseph Muscat inbjuden men han kunde tyvärr inte komma men ersattes av statssekreterare Mario Farrugia Borg från regeringskansliet som vi haft flera kontakter med under året kom i hans ställe. Mycket trevligt.

Under oktober hade vi åter vår höstfest den 28 oktober. Vi hade en middag med dans på Villa Arrigo. Vi dansade åter till Tony Bartolos mycket uppskattade enmansorkester med mycket medryckande låtar.

Övrig verksamhet

Liksom tidigare träffas vi varje fredag klockan 18 på Fortizza för fredagsöl. Detta är tillsammans med vandringarna de mest lättillgängliga av våra aktiviteter.

Vandringarna har förlagts till hela Malta med huvudinriktning på kustnära vandringar ute i naturen. Malta erbjuder vacker natur med många dalgångar och havet strålande vackra utsiktsplatser.

Andra aktiviteter har varit Riddarmiddagar, Maltösmiddagar, golf, fyra olika bokklubbar, Finansklubbens, Sanningssökarnas möten och målarkurser.

Många Riddarmiddagar och Maltösmiddagar har avhållits under ledning av Matti Taipale. Maltösernas har också haft återkommande träffar under ledning av Lena Bergek. Heli von Rosen och Anette Kark anordnade en gemensam mycket intressant visning för Maltöserna och Riddarna av det nyrenoverade Fort St Angelo.

De många golfarna har spelat i stort sett varje vecka under året och haft mästerskap och även en golfresa. Golfarna anförs med bravur av Lissi Tomasson och maken Rolf.

Bokklubbarna som träffas i genomsnitt 8 gånger per år leds av Mona Gredenhag, Elisabeth Örbäck, Anneli Blad och Berndt Stenlund.

Finansklubben under ledning av Ragnar Wikström möts varje tisdag och diskuterar världsekonomin men vi har även en tävling med lag som tävlar om bästa placeringarna under året med fiktiva 1000 000 SEK. Klubben har för finansklubbens räkning införskaffat en datorprojektor plus duk som även kan användas i andra sammanhang.

Sanningssökarna är en diskussionsklubb med inriktning på att försöka förstå vad som händer i världen, politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Många diskussioner och givande samtal under ledning av Bo Hellmalm.

Det finns även undervisning i akvarellmålning under ledning av Ewa Helzén. Den lockar många deltagare och några medlemmar bowlar med den engelska gruppen varje vecka.

På initiativ av Anders Färnqvist har vi även haft en uppskattad långresekväll där medlemmarna fick berätta om sina långresor ut i världen.

Vi har även den 16 mars fått vara med om en oförglömlig kväll, en Snapsfestival som anordnades av Eva och Matti Taipale, Lissi och Rolf Tomasson samt Angela och Jörgen Stenberg. Många snapssånger och snapssångtävlingar, dans och hög stämning!

 Kontakt med Maltas regering

Under oktober fick ordföranden en kontakt med Maltas regeringskansli som hört sig för om svenskklubben ville diskutera med dem om vad som kan vara viktiga frågor för oss som bor här på Malta. Vi har återkommit och senare har styrelsen även träffat premiärminister Joseph Muscat, för att framföra de frågor som vi fångat upp hos klubbens medlemmar. Det rör sig om miljön, skolorna, önskan om en till golfbana, MEPAs agerande, polisens agerande, skattesystemet mm. Det har senare visat sig att en del av dessa frågor kommit upp i det handlingsprogram som presenterats av regeringen. Vi har fortsatt kontakt med regeringsadministrationen.

Ekonomi

Tack vare att Gabriella varit så duktig att få flera sponsorer till våra arrangemang är ekonomin i klubben fortsatt mycket god, trots den låga medlemsavgiften. Kassabehållning (eget kapital) var vid verksamhetsårets slut ca 12.000 €.

Framtiden

Magnus Bergek och undertecknad kommer i och med detta verksamhetsår lämna styrelsen och nya medlemmar kommer i vårt ställe.

Vi kommer att även i fortsättningen ha våra olika aktiviteter och våra två tillställningar vid Lucia, Sveriges nationaldag och höstfest. På 2017 års nationaldag kommer vi att hålla till på Malta Sports Club och räknar med att kunna grilla och anordna lekar för barn och vuxna. På Lucia har vi åter bokat in restaurangen The Villa.

 

Malta den 20 mars 2017                            

Berndt Stenlund
Ordf

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA