Bilder från guidad tur på Ostindiefararen Götheborg

Den 14 – 18 oktober 2022 besökte skeppet Götheborg, Malta.

Intresset var stort och Svenskklubben hade två guidade turer på skeppet.

Se Ingegerds fina bilder från visningen.