web analytics

På gång!

10-års jubileum

Återblick inkl foton kan du se under ”Aktiviteter – Event – Klubbens 10-årsjubileum” eller ”klicka” här!


Kallelse till extra medlemsmöte lördagen den 16 november  

Mötet kommer att hållas på bussresa  från Sliema och Mellieha och startar kl 17:45   

På dagordningen endast en pkt.

  1. Ändrat räkenskapsår.

För att underlätta bokföringsåret önskar styrelsen ändra brutet räkenskapsår till kalenderår.

Om du som medlem EJ kan närvara på mötet och har något att invända mot förslaget, vänligen meddela detta till Svenskklubbens ordförande, Gabriella Arcidiacono
email:  gabriella.arcidiacono@gmail.com 

Invändan mot förslaget måste vara ordförande tillhanda senast den 14 november.

2019-11-01

Styrelsen Svenskklubben Malta


Snapsvisefestival

 

 

 

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA