web analytics

På gång!

Kära medlemmar i Svenskklubben Malta!    

Nu är det åter dags ….

Kallelse till årsmöte

Mötet kommer att äga rum fredagen den 22 mars 2019 klockan 18.00 på, liksom föregående år, Teatru Salesjan, 45 Triq Guze Howard, Sliema. Teatern ligger ett kvarter norr om korsningen Triq Adrian Dingli och Triq John Bosco. Du kan även få hjälp att hitta på teaterns hemsida: www.tsmalta.com

Program:

Bubbel och kort mingel
Musikunderhållning
Årsmöte
Aktuell ekonomisk information av kvällens sponsor VP-bank.
Mat och dryck

För dimensionering av maten är vi tacksamma för din anmälan med antal deltagare till anders.farnqvist@gmail.com senast söndagen den 17 mars 2019.

Varmt välkommen!

Anders Färnqvist
Ordf

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötet är beslutmässigt
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret och Klubbens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 15. Val av ordförande och kassör och övriga styrelseledamöter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande


”Hot Pot för Riddare och Maltöser 8 april”

” Angela och Jörgen tar er med till Kina – fast i Mellieha”

Som kanske några av er vet, så har vi under många år jobbat med extremtester av bilar i Kina, både som utbildare, testare och konstruktörer av testanläggningar. Under dessa år har vi utvecklat en stark kärlek till det genuina kinesiska köket med alla dess varianter.
Man talar om åtta helt skilda ”kök”, som kan uppvisa stora olikheter. I Heilong Jiang i nordost talar man föraktfullt om den kantonesiska köket där man brukar säga att dessa ” äter allt på fyra ben utom bordet” medans I Sichuan tycker man att ”barbarerna i norr har badju ( brännvin) som enda krydda när man äter.

I Mellieha har vi en restaurang med det intetsägande namnet ”Master Wok” som ägs av Mr Wang ( kinas vanligaste namn) och det första jag gjorde när vi flyttade hit för 8 år sedan var att instruera honom om att aldrig servera mig ”turist-mat” när jag kom dit för att äta.
Wang kommer från Xian i centrala Kina ( terrakottaarmen mm) och har kockar från Sichuan ( hot -very hot) och personal från Jilin ( majs,majs,majs..) – och kan därför erbjuda en bra mix av ett par av de bra köken i landet enligt min mening.

Efter mitt enträgna tjatande gick Wang med på att erbjuda ”Hot Pot” i sin restaurang. Det är en typ av fondue som finns över hela Kina, men med stora variationer beroende på tradition och tillgängliga råvaror. Var och en har en egen liten ”gryta” framför sig som bringas att koka med en låga. I grytan en buljong som man kan välja styrka på allt efter smak.
Bordet framför oss är belamrat av alla tänkbara ingredienser: Flera sorters kött, fisk, skaldjur, nudlar, grönsaker, svamp, tång – ja även den mest kräsmagade kan hitta sin kombination som man sedan lägger ner i grytan och tillreder alldeles själv
Det tillagade doppas sedan i en sås bestående av jordnötssås och vitlök – vars styrka man också bestämmer själv.

Till detta dricks med fördel Tsing Tao öl och snapsar av traditionellt kinesiskt brännvin – Badjo!

Måltiden är mycket social, och tar aldrig mindre än två timmar och tenderar att bli högljudd och stojig efter en stund! Precis som den alltid blir i Kina! Mycket beroende på återkommande skålar och korta tal samt snapsvisor – vilket kineserna precis som svenskarna – är mycket förtjusta i att uppstämma!

Evenemanget är tänkt till den 8 april kl 18 30

Pris 25 € ( + dricka som betalas cash vid bordet vid beställning)

Max 20 platser tillgängliga – så först till kvarn….

Anmälan till :  angela.stenberg@sissweden.com senast måndag 1 april

Välkomna

Angela och Jörgen

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA