web analytics

På gång!

Nedan två nya evenemang, dels extrainsatt medlemsmöte, dels snapsvisefestival.
Dessa två evenemang, separata från varandra, kommer att hållas på samma plats, detta av praktiska skäl så medlem kan delta i det ena, det andra eller i båda evenemang.


Extra insatt medlemsmöte

Styrelsen har på sitt senaste styrelsemöte beslutat att sammankalla klubbens medlemmar till ett extra medlemsmöte.

På agendan en punkt: 

Stadgeändring angående ändrat verksamhets- och räkenskapsår.

Mötesdag: lördagen den 16 november. Mer infor om tid och plats kommer senare. Kallelse till mötet skickas ut till medlemmarna inom stadgeenlig tid.

Frågor om detta? Vänligen kontakta styrelsen, info@svenskklubben.se


Snapsvisefestival

Årets snapsvisafestival äger rum lördagen den 16 november.
Tid och plats meddelas senare.

 

MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKAR PÅ MALTA